Een zzp’er inhuren: waar moet je op letten?

CONTRACTEN EN VOORWAARDEN
zzp inhuren

Het aantal zzp’ers in Nederland stijgt gestaag. Ben je van plan om een zzp’er in te huren? Lees dan eerst de volgende tips van onze jurist Paula Hooyman.

Publicatiedatum: 18 mei 2021

1. Weet zeker dat je een zzp’er inhuurt

Controleer altijd goed wie je inhuurt: is het een zelfstandig ondernemer of een werknemer van een ander bedrijf? De woorden zzp’er, gedetacheerde en consultant worden nog wel eens door elkaar gebruikt. Blijkt achteraf dat je geen zzp’er inhuurt, maar iemand die kwalificeert als jouw werknemer? Dan kun je flinke naheffingen van sociale premies krijgen, boetes van de Belastingdienst, loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte en vakantie of te maken krijgen de regels van het ontslagrecht.

Hoe onderscheid je een zzp’er van een gedetacheerde of consultant?

De belangrijkste vraag bij externen is onder wiens leiding en toezicht ze werken. Wie geeft ze instructies en wie bepaalt wanneer en hoe ze hun werk uitvoeren?

  • Een gedetacheerde huur je in van een andere werkgever. Zij/hij werkt onder jouw leiding en toezicht.
  • Een consultant huur je in van een andere werkgever. Maar, zij/hij blijft werken onder leiding en toezicht van die andere werkgever.
  • Een zzp’er werkt volledig zelfstandig en dus niet onder iemands leiding en toezicht.

Wanneer betaal je belasting voor iemand die je inhuurt?

Jij hoeft als opdrachtgever geen belastingen en premies te betalen als je een gedetacheerde, consultant of zzp’er inhuurt. Bij detachering en consultancy moet de andere werkgever de belastingen en premies betalen. Doet die dat niet? Dan kan de Belastingdienst jou als opdrachtgever aansprakelijk houden. Belangrijk:

  • Zet in je contract met de andere werkgever dat jij de schade op haar/hem kunt verhalen als de Belastingdienst jou vraagt om belasting en premie te betalen.
  • Houd jouw administratie bij volgens de eisen van de Belastingdienst. Zo kun je zogenaamde ‘inlenersaansprakelijkheid’ voorkomen. Lees hier meer over op de website van de belastingdienst.

2. Gebruik een modelovereenkomst voor zzp’ers

Je kunt een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst gebruiken om duidelijk te maken dat iemand niet onder jouw leiding en toezicht werkt. NLdigital heeft een modelovereenkomst voor ICT-professionals laten goedkeuren door de Belastingdienst. Ook deze kun je gebruiken als je een zzp’er inhuurt. Je vindt de overeenkomst hier.

Let op: als jij een zzp’er weer doorverhuurt aan een klant, dan is onze modelovereenkomst niet geschikt en moet je een andere modelovereenkomst gebruiken, bijvoorbeeld die van de Bovib, NBBU of ABU.

3. Maak afspraken over de eigendomsrechten

In de digitale sector levert een zzp’er (of consultant) vaak werk waarop rechten van intellectuele eigendom rusten, bijvoorbeeld auteursrechten. Maak samen een keuze of jij deze eigendomsrechten krijgt, of dat je een gebruiksrecht krijgt. Als je hierover niets afspreekt, blijft het intellectuele eigendom bij de zzp’er (of de werkgever van de consultant). Daarom is het belangrijk om dit specifiek op te nemen in jullie overeenkomst. Een voorbeeldclausule vind je in de bijlage van onze modelovereenkomst.

Heb je vragen over het inhuren van zzp’ers? Of wil je jouw inhuurovereenkomst laten controleren? Onze juristen helpen je graag verder!

Meer lezen

Sinds mei 2016 geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) bij de inhuur van zzp’ers. Die wet heeft ervoor gezorgd dat er voor opdrachtgevers minder zekerheid is bij de inhuur van zzp’ers over de vraag of toch sprake is van een arbeidsovereenkomst in plaats van een overeenkomst met een zzp’er. Hoe staan we er inmiddels voor? > lees het hele artikel