Wet DBA, modelovereenkomst en de inhuur van zzp’ers: wat is de stand van zaken?

Sinds mei 2016 geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) bij de inhuur van zzp’ers. Die wet heeft ervoor gezorgd dat er voor opdrachtgevers minder zekerheid is bij de inhuur van zzp’ers over de vraag of toch sprake is van een arbeidsovereenkomst in plaats van een overeenkomst met een zzp’er. Hoe staan we er inmiddels voor?

Modelovereenkomst

Om de onduidelijkheid een beetje te ondervangen, heeft de Belastingdienst een aantal modelovereenkomsten vastgesteld. Een bedrijf kan deze gebruiken om meer zekerheid te verkrijgen dat het geen arbeidsrelatie is aangegaan en dus geen belastingafdrachten hoeft te doen aan de Belastingdienst voor de zzp’er. Die modellen zijn vastgesteld voor 5 jaar. Intussen zou de minister aan nieuwe wetgeving werken. In het najaar van 2020 besloot minister Koolmees om nieuwe voorstellen voor wetgeving uit te stellen tot na de verkiezingen van maart 2021. Het kan dus nog wel even duren voordat er daadwerkelijk nieuwe wetgeving is.

NLdigital (toen nog Nederland ICT) heeft een modelovereenkomst voor ICT-professionals laten vaststellen door de belastingdienst. Die overeenkomst is vastgesteld op 19 februari 2016 en is dus recent verlopen. NLdigital heeft daarom nieuwe vaststelling van de modelovereenkomst aangevraagd. Aangezien de wetgeving is uitgesteld, heeft de Belastingdienst besloten om in principe de modelovereenkomsten te verlengen, als partijen daarom vragen. Ook kunnen verlopen modellen gebruikt blijven worden.

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst op 22 juni 2021 opnieuw vastgesteld. De vaststelling is vijf jaar geldig, tot 22 juni 2026 (onder voorbehoud van wijzigingen in de wet- of regelgeving in die vijf jaar). Aan de tekst is inhoudelijk niets veranderd, met uitzondering van het wegpoetsen van een paar schoonheidsfoutjes. Er zijn een paar passages niet meer relevant voor de Belastingdienst voor het bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Deze passages hebben wij er wel in laten staan. Aangezien de inhoud ongewijzigd is gebleven, kan de oude modelovereenkomst dus gebruikt blijven worden in bestaande overeenkomsten. Bij nieuwe overeenkomsten kan de nieuwe versie van de modelovereenkomst gebruikt worden. 

Als je rechtstreeks een ICT-professional in wilt huren, dan adviseren wij je daarom nog steeds om het vastgestelde model voor ICT-professionals te gebruiken. Hieronder vind je de links naar een Word-versie en een praktische toelichting op het model, zodat je weet waar je op moet letten bij het afsluiten van een overeenkomst met een zzp’er. Als de inhuur via een intermediair loopt, moet je een model voor intermediairs gebruiken.

Download:


Deel via:

Het laatste nieuws

Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Opleiding & arbeidsmarkt

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt