Wet DBA, modelovereenkomst en de inhuur van zzp’ers: wat is de stand van zaken?

Sinds mei 2016 geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) bij de inhuur van zzp’ers. Die wet heeft ervoor gezorgd dat er voor opdrachtgevers minder zekerheid is bij de inhuur van zzp’ers over de vraag of toch sprake is van een arbeidsovereenkomst in plaats van een overeenkomst met een zzp’er. Hoe staan we er inmiddels voor?

Modelovereenkomst

Om de onduidelijkheid een beetje te ondervangen, heeft de Belastingdienst een aantal modelovereenkomsten vastgesteld. Een bedrijf kan deze gebruiken om meer zekerheid te verkrijgen dat het geen arbeidsrelatie is aangegaan en dus geen belastingafdrachten hoeft te doen aan de Belastingdienst voor de zzp’er. Die modellen zijn vastgesteld voor 5 jaar. Intussen zou de minister aan nieuwe wetgeving werken. In het najaar van 2020 besloot minister Koolmees om nieuwe voorstellen voor wetgeving uit te stellen tot na de verkiezingen van maart 2021. Het kan dus nog wel even duren voordat er daadwerkelijk nieuwe wetgeving is.

NLdigital (toen nog Nederland ICT) heeft een modelovereenkomst voor ICT-professionals laten vaststellen door de belastingdienst. Die overeenkomst is vastgesteld op 19 februari 2016 en is dus recent verlopen. NLdigital heeft daarom nieuwe vaststelling van de modelovereenkomst aangevraagd. Aangezien de wetgeving is uitgesteld, heeft de Belastingdienst besloten om in principe de modelovereenkomsten te verlengen, als partijen daarom vragen. Ook kunnen verlopen modellen gebruikt blijven worden.

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst op 22 juni 2021 opnieuw vastgesteld. De vaststelling is vijf jaar geldig, tot 22 juni 2026 (onder voorbehoud van wijzigingen in de wet- of regelgeving in die vijf jaar). Aan de tekst is inhoudelijk niets veranderd, met uitzondering van het wegpoetsen van een paar schoonheidsfoutjes. Er zijn een paar passages niet meer relevant voor de Belastingdienst voor het bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Deze passages hebben wij er wel in laten staan. Aangezien de inhoud ongewijzigd is gebleven, kan de oude modelovereenkomst dus gebruikt blijven worden in bestaande overeenkomsten. Bij nieuwe overeenkomsten kan de nieuwe versie van de modelovereenkomst gebruikt worden. 

Als je rechtstreeks een ICT-professional in wilt huren, dan adviseren wij je daarom nog steeds om het vastgestelde model voor ICT-professionals te gebruiken. Hieronder vind je de links naar een Word-versie en een praktische toelichting op het model, zodat je weet waar je op moet letten bij het afsluiten van een overeenkomst met een zzp’er. Als de inhuur via een intermediair loopt, moet je een model voor intermediairs gebruiken.

Download:


Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving