Zo behaal je met ethisch beleid voor AI een concurrentievoordeel

De IT-sector heeft de afgelopen jaren een ware revolutie ondergaan. Disruptieve AI-technologieën zoals ChatGPT van OpenAI of Copilot van Microsoft bieden nieuwe mogelijkheden om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Als digitale sector in Nederland zijn we niet alleen getuige van deze ontwikkeling, we dragen er actief aan bij. Tegelijkertijd worden er in de maatschappij steeds meer zorgen geuit over de inzet van AI. Grote namen in de tech-industrie, zoals Elon Musk en Steve Wozniak, pleiten er zelfs voor om tijdelijk te stoppen met de inzet van kunstmatige intelligentie omdat het een gevaar voor de mensheid zou zijn.

Bij NLdigital omarmen we de innovatieve mogelijkheden die AI biedt, maar we sluiten onze ogen niet voor de eventuele risico’s. In deze blog willen we daarom het belang van ‘ethische AI’ benadrukken. Je leest wat ethische AI is en hoe je zowel op de korte als op de lange termijn een concurrentievoordeel behaalt als je nu start met de inzet van ethische principes bij het gebruik van AI.

Wat is ethische AI?

Laten we beginnen met het begrijpen van ethische AI. Ethische AI gaat over het ontwikkelen en inzetten van kunstmatige intelligentie op een verantwoorde en morele manier. Het draait om het waarborgen van transparantie, eerlijkheid en respect voor de rechten en waardigheid van individuen en de samenleving. Ethische AI houdt rekening met zaken als privacy, non-discriminatie en de impact op de maatschappij.

In een tijdperk waarin AI-systemen diepgaande beslissingen nemen, van het goedkeuren van leningen tot medische diagnoses, is het essentieel dat deze systemen ethisch verantwoord handelen. Het waarborgen van ethische normen in AI is niet alleen een morele plicht, maar biedt ook aanzienlijke voordelen voor IT-bedrijven. Hieronder noemen we een aantal voorbeelden van concurrentievoordelen, maar de lijst is in werkelijkheid nog veel langer.

3 concurrentievoordelen van ethische AI

1. Betrouwbaarheid en klantvertrouwen

IT-ondernemers die ethische AI omarmen, bouwen aan vertrouwen bij hun klanten. Klanten willen er zeker van zijn dat hun gegevens veilig zijn en dat de AI-systemen eerlijke en transparante beslissingen nemen.

2. Risicoreductie

Ethische AI helpt risico’s te verminderen, zoals juridische aansprakelijkheid en reputatieschade. Stel je voor dat een IT-bedrijf een chatbot ontwikkelt die wordt ingezet voor klantenservice. Als de chatbot niet goed is afgestemd op ethische AI-richtlijnen, kan deze onjuiste informatie geven.

3. Innovatie en duurzaamheid

Ethische AI bevordert duurzame innovatie. Bedrijven die ethische overwegingen integreren, ontwikkelen AI-systemen die niet alleen vandaag werken, maar ook in de toekomst. Momenteel zijn overheden druk bezig artificiële intelligentie te reguleren. Door AI op een ethisch verantwoorde manier in te zetten is de kans veel groter dat jouw oplossingen voldoen aan de gestelde eisen.

AI Act van de EU

Naast deze genoemde concurrentievoordelen, zijn er ook praktische argumenten aan te dragen om op korte termijn ethische AI te omarmen. De EU ontwikkelt de Artificial Intelligent Act (AI Act) om ethische AI-praktijken te bevorderen. Deze wetgeving legt specifieke eisen op aan AI-ontwikkelaars en -gebruikers en streeft naar het waarborgen van ethische normen in de gehele EU.

Ethische Code AI van NLdigital

Bij NLdigital wachten we de wetgeving niet af, maar nemen we zelf het initiatief. Daarom hebben we de Ethische Code AI opgesteld. Deze code biedt praktische richtlijnen voor IT-ondernemers om ethische AI te implementeren en te onderhouden. Door deze code te omarmen, kunnen Nederlandse IT-bedrijven niet alleen bijdragen aan ethische normen, maar profiteren ze ook van de reputatie van de branchevereniging; als collectief staan we achter deze code. Omdat de ontwikkelingen niet stilstaan hebben we deze code onlangs aangepast en konden leden tijdens het evenement ‘AI & Ethiek, waar moet jouw bedrijf aan voldoen’ hun input leveren voor we de herziene code definitief vaststelde.


Deel via:

Gerelateerde artikelen

Wat betekent de AI Act voor mijn IT-bedrijf?

De Artificial Intelligence Act (AI Act) helpt bedrijven, organisaties en AI-ontwikkelaars om betrouwbare AI-oplossingen op de Europese markt te brengen.…
Politiek & wetgeving

De Telecommunicatiewet: wat is er veranderd?

Als je klanten of relaties wilt benaderen, speelt de Telecommunicatiewet een grote rol. Zij geeft uitsluitsel over wanneer en hoe…
Politiek & wetgeving