Wat betekent de AI Act voor mijn IT-bedrijf?

De Artificial Intelligence Act (AI Act) helpt bedrijven, organisaties en AI-ontwikkelaars om betrouwbare AI-oplossingen op de Europese markt te brengen. Hoe snel de ontwikkelingen op het gebied van AI gaan, merk je aan de wetgeving die nog in de maak is. Wat is nodig om aan de nieuwe kunstmatige intelligentie wetgeving te voldoen? Dirk van Roode (public policy manager bij NLdigital) deelt wat we tot nu toe weten.

Regelgeving voor kunstmatige intelligentie

De AI Act is de nieuwe (Europese) wetgeving op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Deze wetgeving schept kaders voor bedrijven en organisaties die AI-oplossingen bieden. Vandaag de dag speelt technologie een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Het verandert de wereld. En je ziet het vast om je heen: de ontwikkelingen gaan snel. Het is daarom belangrijk om vertrouwen te creëren in de technologie. De nieuwe wetgeving moet in de toekomst aan dit doel bijdragen.

Risicogebaseerde aanpak

Het voorstel van de AI Act volgt een risicogebaseerde aanpak. Dat wil zeggen dat er een onderscheid is tussen AI-toepassingen met een:

Akkoord AI Act vertraagd

Binnen het Europees Parlement leek eind maart realistisch voor een akkoord. Uiteindelijk werd het akkoord vertraagd. In de Europese wetgeving hield men namelijk geen rekening met generatieve AI. Generatieve AI creëert originele teksten, geluiden en beelden op basis van data en algoritmen. ChatGPT en Midjourney zijn hier voorbeelden van. De kans is groot dat ChatGPT geclassificeerd wordt als hoog risico. Hier komen dan veel kaders en restricties voor. Als het goed is, is er in Brussel bijna een akkoord op het wetsvoorstel. De Europese Commissie breidt de regelgeving met nieuwe maatregelen uit.

AI Act goed voor de menselijke maat

Je ziet bij de ontwikkeling van AI dat er nieuwe discussies ontstaan. In Midjourney kun je bijvoorbeeld schilderijen creëren in de stijl van bekende kunstschilders. Wat gebeurt er in dit geval met het auteursrechtelijk beschermde werk van de maker? Wie controleert dit? De AI Act is een goede stap om de menselijke maat in AI vast te houden. Het is belangrijk dat er communicatie is op het moment dat sprake is van interactie tussen mens en machines.

Voorbereiding AI Act bedrijven

We denken dat de overgrote meerderheid van AI-toepassingen aan de onderkant van de piramide zit. De nalevingsregels voor deze AI-toepassingen zijn minimaal. Maar wat als er in de toekomst meer AI-toepassingen komen die mogelijk van waarde zijn voor jouw bedrijf/organisatie? Dan is het belangrijk dat je:

  1. Nadenkt over wat de AI-ontwikkelingen betekenen voor de organisatie.
  2. Bedenkt wat je met AI wil gaan doen. Wil je een dienst of product verkopen? Zorg er dan voor dat je compliant bent aan de wetgeving.

Toezicht algoritme

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft per januari 2023 de verantwoordelijkheid als algoritmetoezichthouder. Het is de taak van de algoritmetoezichthouder om algoritmen te controleren. We hopen dat de toezichthouder voldoende middelen heeft om toezicht te houden en de doelgroep te informeren. Want AI gaat onder meer over persoonsgegevens, maar persoonsgegevens gaan niet altijd over AI. Daarnaast zijn er nog een paar dingen onduidelijk. Denk bijvoorbeeld aan de nalevingskosten: hoe werkt dit? Moet je als bedrijf een melding maken wanneer je gebruikmaakt van algoritmen? De verwachting is dat de nalevingskosten in de tonnen oplopen. Voor het mkb kan dit voor een mogelijke vertraging of hoge kosten zorgen.

Impact AI voor mkb’er en bedrijven

We zagen het allemaal na de komst van ChatGPT: AI heeft veel impact! Kijk bijvoorbeeld naar Nederland. Veel werknemers gaan met pensioen. AI-toepassingen kunnen de oplossing zijn in de ondersteuning en zorg van een grote groep ouderen. In die zin zijn er voldoende strategische mogelijkheden. Veel mensen zien de komst van nieuwe ontwikkelingen als een bedreiging. Ook omdat er momenteel weinig bekend is over risico’s en bedreigingen. Bestaande structuren veranderen en dat geeft onzekerheid en angst. Aan de andere kant creëren ontwikkelingen op het gebied van technologie ook nieuwe banen. Risico’s en mogelijkheden moeten daarom goed in beeld gebracht worden.

Ethische Code Artificial Intelligence

We weten dat AI kansen biedt voor het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Dit betekent wel dat er nieuwe ethische vraagstukken komen. We vinden het vanzelfsprekend dat innovatie op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Bekijk daarom onze Ethische Code Artificial Intelligence. De code draagt bij aan een betere acceptatie van AI. En met transparantie kom je ver. Het moet voor gebruikers duidelijk zijn wanneer zij te maken hebben met AI-systemen en/of mensen. Communiceer daarnaast met klanten wat er met hun gegevens gebeurt.

Blijf op de hoogte!

We volgen de ontwikkelingen rondom de AI Act op de voet. Op dit moment is nog veel in ontwikkeling en we zullen alles blijven volgen. Wanneer er meer informatie is, delen we dit met onze leden. Word daarom lid van onze nieuwsbrief over politiek en wetgeving. Dan ontvang je wekelijks het laatste nieuws. Zo ben je altijd up-to-date.


Deel via:

Dirk van Roode

Public policy manager
Neem contact op met
Dirk van Roode

Gerelateerde artikelen

Zo behaal je met ethisch beleid voor AI een concurrentievoordeel

Bij NLdigital omarmen we de innovatieve mogelijkheden die AI biedt, maar we sluiten onze ogen niet voor de eventuele risico’s.…
Politiek & wetgeving

De Telecommunicatiewet: wat is er veranderd?

Als je klanten of relaties wilt benaderen, speelt de Telecommunicatiewet een grote rol. Zij geeft uitsluitsel over wanneer en hoe…
Politiek & wetgeving