De Avg uitgelegd: transparantie en het recht op informatie

In de serie Avg uitgelegd nemen we de belangrijkste begrippen uit de Avg onder de loep. Tip: wil je de basis nog eens doornemen? Begin dan bij het artikel 10 vragen en antwoorden over de Avg. In onderstaand artikel gaan we in op het belang van transparantie en hoe dit samenhangt met het recht op informatie.

Transparantie in de Avg

Volgens de Avg moeten verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan bepaalde beginselen. Het eerste beginsel is:

“Persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is”.

Wat betekent ‘transparant voor de betrokkene’?

Een betrokkene is degene op wie de persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking hebben. Het is de persoon over wie informatie wordt verwerkt.

Transparantie houdt in dat het voor de betrokkene duidelijk is dát zijn persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt, geraadpleegd of op een andere manier verwerkt worden, waarom en door wie. Transparantie hangt dus nauw samen met het recht op informatie van de betrokkene. Dat recht op informatie staat ook in de Avg en is waarom je bijvoorbeeld een privacy statement moet hebben.

Waarom is transparantie zo belangrijk?

De Europese wetgever eist dat een bedrijf dat gegevens over iemand verzamelt, daarmee een bepaalde verantwoordelijkheid op zich neemt en daarover verantwoording kan afleggen. Deze verantwoordingsplicht (accountability) is ook één van de beginselen uit de Avg.

Verantwoording afleggen doe je bijvoorbeeld door het bijhouden van een administratie waarin het privacybeleid en de daarbij gemaakte keuzes neergelegd zijn. Transparantie hangt samen met de verantwoordingsplicht, in die zin dat je verantwoording moet kunnen afleggen aan de betrokkene door diegene informatie te verstrekken.

Transparantie bestond al onder de oude privacywet. Zo bestond er al een informatieplicht. Meestal wordt die verwoord in een privacy statement op de website van een bedrijf. In de Avg is die informatieplicht op een aantal punten aanzienlijk uitgebreid en nader gespecificeerd.

Wat betekent dit voor mijn bedrijf?

Aan jou de taak om klanten of anderen van wie je de persoonsgegevens verwerkt te laten begrijpen wat er met die gegevens gebeurt. Om dat te bereiken, moet je als bedrijf de betrokkenen in ieder geval het volgende laten weten:

In heldere taal

Volgens de Avg moet de bovenstaande informatie bovendien in duidelijke eenvoudige taal en op een toegankelijke en begrijpelijke manier afgestemd zijn op de doelgroep. Verwerk je persoonsgegevens van kinderen, dan zal je dus nog eenvoudigere taal moeten gebruiken. Ook wordt door de Avg het gebruik van visualisatie (iconen) aangemoedigd. Hoe die iconen er dan precies uit moeten zien is nog niet duidelijk.

Wat moet ik doen met persoonsgegevens die ik niet rechtstreeks heb ontvangen?

Krijg je de persoonsgegevens niet rechtstreeks van de persoon die het betreft, dan zal je bovenstaande informatie alsnog aan de persoon moeten geven. Daar mag je niet te lang mee wachten (uiterlijk een maand). En korter als je eerder gebruik maakt van de persoonsgegevens voor het opnemen van contact met de betrokkene of de persoonsgegevens aan een ander doorgeeft. Dan moet je de informatie op dat moment geven. Omdat de persoon zelf de persoonsgegevens niet heeft verstrekt, moet je bovendien uitleggen om welke soort persoonsgegevens het gaat (welke categorieën van persoonsgegevens?) en hoe je eraan komt (wat is je bron?).

Wanneer hoef ik deze informatie niet te verstrekken?

De informatie hoeft niet verstrekt te worden als de betrokkene al over de informatie beschikt, het onmogelijk is of onevenredig veel inspanning zou vergen om de informatie te verstrekken, als informeren de doeleinden van de verwerking vrijwel onmogelijk maakt of als de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk is voorgeschreven.

Wat kan ik doen om transparant te zijn?

Wat moet er in een privacy statement staan?

In het kort de informatie die in een privacy statement moet staan:

Meer informatie en vragen

Wil je meer informatie over de achtergrond van de Avg? Kijk dan in onze kennisbank. Heb je specifieke vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met een van onze juristen.


Deel via:

Inge Bremmer

Hoofd juridische zaken en ondernemers
Neem contact op met
Inge Bremmer

Gerelateerde artikelen

Voldoe aan de AVG met onze Privacy Academy

Met de Privacy Academy van NLdigital, exclusief voor leden, doorloop je online in negen stappen de verschillende verplichtingen die je…
Avg & privacy

3 gevaarlijke mythes over privacy en hoe je ze effectief ontkracht

Rondom privacy bestaat veel onbegrip in de samenleving. In deze blog delen we drie hardnekkige mythes over privacy om jou…
Avg & privacy

Een datalekkenprotocol: waarom is dat belangrijk?

Met een datalekkenprotocol is duidelijk wat je moet doen in het geval dat er zich een incident voordoet, weet je…
Avg & privacy