Ethische Code Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie, AI) biedt kansen voor het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Die kansen moeten we niet onbenut laten. Maar AI-toepassingen brengen ook ethische vragen met zich mee. Vanzelfsprekend moeten dergelijke innovaties daarom op een verantwoorde wijze plaatsvinden. De ICT-sector is zich daarvan bewust en heeft een ethische gedragscode AI opgesteld als richtsnoer voor en met haar leden.

Europese richtlijnen

De code is gebaseerd op principes voor ethische omgang met AI die zijn opgesteld door de Europese Commissie. De Nederlandse ICT-branche is de eerste in Europa die deze principes heeft vertaald naar een gedragscode voor bedrijven.

Denktank en Raad

De code is opgesteld door de Denktank Ethiek binnen Nederland ICT, die bestaat uit een tiental betrokken bedrijven. De denktank wordt voorgezeten door Lotte de Bruijn. De gedragscode is daarnaast getoetst bij de Digitaal Ethische Raad van Nederland ICT, een extern klankbord van experts op het gebied van digitalisering en ethiek. Peter Zijlema is voorzitter van de Digitaal Ethische Raad. In de raad zitten: Lotte de Bruijn (Nederland ICT), Peter Paul Verbeek (TU Twente), Jeroen van der Hoven (TU Delft), Paul van der Heijden (Clingendeal) en Valerie Frissen (Universiteit Leiden).

Peter Zijlema, portefeuillehouder ethiek binnen het bestuur van Nederland ICT en voorzitter van de Digitaal Ethische Raad:

“Als ICT-branche willen we een actieve deelnemer zijn in de discussie over AI en ethiek. We zien grote maatschappelijke en economische kansen bij het toepassen van AI, en we willen dat op een zorgvuldige en ethisch verantwoorde wijze doen. De ICT-branche kan bijdragen door goed samen te werken, door het geven van educatie, maar zeker ook door zelf bewust en zuiver om te gaan met data en door het zeker stellen van voldoende transparantie en uitlegbaarheid van in AI-toepassingen.”

Eerste stap

De gedragscode is geen statisch document. Nederland ICT gaat de code verder ontwikkelen, op basis van feedback uit de praktijk en actuele voorbeelden. Bovendien wordt de code gebruikt als basis voor meer concrete en praktische hulpmiddelen, zoals workshops ethics by design en tools die bedrijven helpen om ethiek onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering.

Lees de code op: www.nederlandict.nl/ethischecodeai. Hier vind je ook een (Nederlandse en Engelse) PDF-versie van de code.