Werkgroep Onderwijs

Bouwen aan het onderwijs van de toekomst

Werkgroep Onderwijs is een ledennetwerk waarin leden met elkaar bouwen aan het onderwijs en de arbeidsmarkt van de toekomst. De ambitie richt zich enerzijds op het vergroten van digitale kennis en vaardigheden en anderzijds op het verkleinen van het tekort aan IT-talenten.

De werkgroep komt op frequente, onregelmatige basis bijeen op kantoor of via een online meeting. De frequentie is afhankelijk van eigen initiatieven en projecten en van actuele, externe ontwikkelingen. Het netwerk is exclusief toegankelijk voor leden van NLdigital.

Samenwerking

Tijdens de bijeenkomsten worden trends, ontwikkelingen en knelpunten over onderwijs en arbeidsmarkt besproken en standpunten bepaald. Daarnaast wordt er binnen de werkgroep collectief en slim samengewerkt (met partners) aan initiatieven met concrete resultaten om de zichtbaarheid van de ambitie te vergroten.

Doelgroep

De werkgroep Onderwijs is exclusief toegankelijk voor leden van NLdigital die een bijdrage willen leveren aan modernisering en digitalisering van het onderwijs (van po tot wo). Heb je ideeën over de transformatie van de arbeidsmarkt? Praat dan met ons mee. Bedrijven in de werkgroep ontplooien op eigen initiatief vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen-perspectief projecten voor het onderwijs.

Deelnemende bedrijven

De werkgroep wordt geleid door Michiel van Vlimmeren, CEO van SFDC en portefeuillehouder Onderwijs & Arbeidsmarkt binnen het Algemeen Bestuur van NLdigital. De bedrijven die aan de werkgroep deelnemen zijn:

“Onze economie wordt meer en meer een digitale economie. Nu werken aan de juiste digitale skills maakt dat ook in de toekomst Nederland voorop kan blijven lopen. Samenwerking tussen overheid, instellingen en onze branche is daarvoor onontbeerlijk.”

Michiel van Vlimmeren, voorzitter werkgroep Onderwijs

Meld je aan

Wil je een bijdrage leveren aan de modernisering en digitalisering van het onderwijs? En heb je ideeën over de transformatie van de arbeidsmarkt? Geef je interesse aan via het ledenportal.