Stuurgroep Telecom

Telecomoperators en vendoren verenigd

De stuurgroep Telecom is een netwerk voor landelijk opererende telecomoperators en vendoren en richt zich op de relevante ontwikkelingen rondom beleid voor de digitale infrastructuur met een speciale focus op Telecom(beleid). Dit is een besloten netwerk. Wil je meepraten, laat het ons weten (exclusief voor leden).

Activiteiten

De stuurgroep Telecom adviseert het bestuur van NLdigital over de wenselijke aanpak en treedt in contact met beleidsmakers en andere stakeholders vanuit de ambitie om Nederland Europese koploper te laten blijven op het gebied van digitale infrastructuur.

Daarnaast werken de bedrijven, veelal op initiatief van de stuurgroep, samen op tal van dossiers met maatschappelijke impact. Bijvoorbeeld op het gebied van 5G, verkeersveiligheid en internetveiligheid.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de activiteiten van deze stuurgroep, of welke rol jij hierin als bedrijfsvertegenwoordiger (van een lidbedrijf van NLdigital) kan spelen? Neem dan contact op met de coördinator van onze ledennetwerken Minoe de Bruin.

Deelnemende bedrijven

De stuurgroep Telecom is een besloten groep en bestaat uit specialisten op het gebied van public en regulatory affairs en komt ongeveer vier keer per jaar bijeen.