Praat met je klanten over noodzakelijke cybersecuritymaatregelen

Het is bijna niet bij te houden: de snelheid waarmee cybercriminelen nieuwe aanvallen ontwikkelen. De dreiging neemt toe en de weerbaarheid van veel (met name kleinere) bedrijven loopt achter. Uit een nieuw onderzoek van het Digital Trust Center (DTC) blijkt dat dit vooral komt omdat de basismaatregelen, bijvoorbeeld inloggen in twee stappen, niet voldoende worden doorgevoerd. Als digitale sector zien wij dit, maar horen we nog te vaak dat klanten geen interesse hebben in het opwaarderen van hun beveiligingsniveau. Ons advies: praat met je klanten over noodzakelijke cybersecuritymaatregelen en gebruik hierbij de producten van het DTC.

DTC Benchmark onderzoek

Het Digital Trust Center heeft onderzoek laten doen naar het gebruik van verschillende cybersecuritymaatregelen door Nederlandse zzp’ers en mkb’s (tot 25 medewerkers) met en zonder IT-dienstverlener. Uit dit onderzoek blijkt dat er maatregelen worden genomen om hun bedrijf te beschermen, maar niet alle maatregelen. Bij beide groepen is het opvallend dat het inloggen in twee stappen (tweefactorauthenticatie) het minst wordt genomen als maatregel.

In gesprek met je klanten

In gesprek blijven met jouw klanten over digitale veiligheid is belangrijk, maar waar te beginnen? Klanten zien vaak het belang niet genoeg en willen geen extra maatregelen die noodzakelijk zijn. Eerder schreven we al over een praatplaat die we samen met een aantal partners hebben opgesteld en je kunt delen met je klanten. Zo kun je het gesprek aan gaan om te komen tot cybersecurity-afspraken die noodzakelijk zijn.

In aanvulling hierop heeft het DTC een scan ontwikkeld: de CyberVeilig Check. Breng dit onder de aandacht bij je klanten. Zo maak je ze bewust maken van de noodzaak van het op orde hebben van hun beveiliging. Binnen 5 minuten weten ze wat ze vandaag nog kunnen doen om een start te maken met de digitale veiligheid van hun bedrijf.


Deel via:

Jelmer Schreuder

Public policy manager
Neem contact op met
Jelmer Schreuder

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy