Politiek moet onzekerheid rond dataverkeer buitenland oplossen

Afgelopen juli legde een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie een bom onder het internationale dataverkeer. We adviseerden organisaties al om naar aanleiding van deze Schrems II-uitspraak de overstap naar of uitbreiding van modelcontractsbepalingen alvast voor te bereiden. Nu willen we de urgentie van deze uitspraak ook duidelijk maken aan het Kabinet en aansporen om deze zaak in Europa extra onder te aandacht te brengen.

De Schrems II-uitspraak heeft een enorme impact op de gegevensuitwisseling met alle landen buiten de EU/EER, waarbij organisaties voor de doorgifte naar deze landen gebruik maken van de Standard Contractual Clauses. Dit geldt niet alleen voor de VS, maar bijvoorbeeld ook voor Rusland, Australië, Zuid-Afrika en India en het post-Brexit Verenigd Koninkrijk.

Nederland heeft een sterke internationale digitale economie die draait op data. Het bedrijfsleven – van alle sectoren en groottes – zit klem. De consequenties van deze uitspraak hebben in potentie een enorm negatief effect op onze (digitale) economie en maatschappij. De politiek is daarom nu aan zet. Snelheid is hierbij cruciaal; de ontstane rechtsonzekerheid voor bedrijven dient snel en op basis van een gedegen juridische analyse te worden weggenomen. Daarom hebben we deze brief verstuurd naar de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid én de Kamercommissie voor Europese Zaken, om dit onderwerp expliciet op de (Europese) politieke agenda te zetten. Nederlandse bedrijven en organisaties mogen niet de dupe worden van deze politieke machtsstrijd.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy