Ben jij na de Brexit nog Avg-compliant?

Vanmiddag is Boris Johnson met een ruime meerderheid gekozen tot de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Gezien zijn opstelling tot op heden verwachten wij niet dat er nog een nieuw onderhandelingsresultaat bereikt wordt. Doe jij zaken met het VK of staat data in het VK? Wij adviseren je voorbereidingen te gaan treffen op het no-deal scenario, zodat je ook na 31 oktober Avg-compliant bent. Gebruik daarvoor onze Brexit toolkit.

Brexit in het kort

Het Verenigd Koninkrijk heeft als resultaat van een referendum onder het volk in 2017 aangegeven zich te willen terugtrekken uit de Europese Unie (EU). Daarmee zal alle Europese wet- en regelgeving die van toepassing is op de lidstaten van de EU vanaf de datum van terugtrekking niet meer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk wordt daarmee een zogenaamd ‘derde land’, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Het Verenigd Koninkrijk heeft in maart 2019 ‘terugtrekkingsuitstel’ gekregen en daarmee is de datum van terugtrekking opgeschoven naar 31 oktober 2019.

Impact op Avg-compliancy

Het is mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk met de EU een terugtrekkingsovereenkomst zal sluiten om de terugtrekking geleidelijk te laten verlopen. In zo’n terugtrekkingsovereenkomst kan het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld met de overige lidstaten van de EU overeenkomen dat de Avg nog voor een bepaalde periode van toepassing zal zijn op het Verenigd Koninkrijk. Daarmee zou het Verenigd Koninkrijk voor de daarin bepaalde periode nog geen ‘derde land’ worden. De onderhandelingen lopen echter stroef en het zou zo kunnen zijn dat het Verenigd Koninkrijk en de overige lidstaten van de EU niet tot overeenstemming komen. Als er geen terugtrekkingsovereenkomst wordt gesloten (no-deal Brexit/harde Brexit) dan is het Verenigd Koninkrijk niet langer meer een EU lidstaat en wordt het Verenigd Koninkrijk vanaf de datum dat het uitstel afloopt van de een op de andere dag een ‘derde land’. Derde landen zijn de landen die niet behoren tot de EU/EER. Doorgifte van persoonsgegevens naar ‘derde landen’ is onder de Avg niet toegestaan, tenzij aan een van de waarborgen voor een passende bescherming wordt voldaan.

Bereid je voor met de Brexit toolkit

De juristen van Nederland ICT ondersteunen jouw organisatie om Avg-compliant te worden. Daarom hebben zij een Brexit toolkit ontwikkeld met hierin een toelichting, stappenplan en een conceptbrief. Begin tijdig met de voorbereidingen, omdat het opvragen van informatie veel tijd kan kosten.

Word bijgepraat tijdens de bijeenkomst op 18 september

Op 18 september zijn we te gast bij lidbedrijf maincubes, en praat Alex de Joode, public policy manager bij Nederland ICT, je bij over de gevolgen van een harde Brexit op data-uitwisseling met het Verenigd Koninkrijk. Ook vertelt hij welke stappen je kunt nemen om je security op orde te houden na 31 oktober. Daarnaast is er volop gelegenheid om met mede-ondernemers te sparren over de gevolgen en te nemen maatregelen om ook na 31 oktober 2019 Avg-compliant te zijn.

Meer informatie of vragen?

Heb je vragen over het toepassen van deze toolkit binnen jouw organisatie? Neem dan contact op met de juristen van Nederland ICT. Zij kunnen je voorzien van advies en ondersteuning. Houd ook de activiteitenkalender van Nederland ICT in de gaten. Onze juristen geven regelmatig relevante workshops.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy