Nieuwe EU AI Act gaat AI in de Europese Unie reguleren

De Europese Unie heeft op 9 december een akkoord bereikt over de nieuwe AI-wet (AI Act). Wereldwijd de eerste echte wetgeving ter regulering van kunstmatige intelligentie (AI). De AI Act heeft een brede reikwijdte, omdat AI invloed kan hebben op elke sector. De wet geldt niet voor onderzoek, innovatie en niet-professioneel gebruik en voor sectoren die speciale regelgeving vereisen, zoals defensie. 

Risiconiveaus

De AI Act heeft een gelaagdheid in de manier waarop gekeken wordt naar regulering van AI. Eenvoudige AI-toepassingen hebben minder strenge regels nodig dan systemen die als hoog risico worden beschouwd. Alle AI-systemen zijn onderworpen aan fundamentele transparantieverplichtingen om over de hele linie een minimaal niveau van duidelijkheid en begrip te garanderen. Voor AI-systemen waarvan is vastgesteld dat ze systeemrisico’s met zich meebrengen gelden strengere regels. Dit zijn bijvoorbeeld systemen die een aanzienlijke impact kunnen hebben op de gezondheid, de veiligheid, de grondrechten, het milieu, de democratie of de rechtsstaat.

Ook worden bepaalde toepassingen verboden die als schadelijk worden beschouwd. Dit gaat onder andere om technieken die gedrag manipuleren, gezichtsherkenning in openbare ruimtes, emotieherkenningssystemen op werkplekken en in onderwijsomgevingen en sociale kredietscores.

Strengere verplichtingen voor general-purpose AI

De AI-wet stelt veel eisen aan transparantie, verslaglegging, veiligheid, risico’s en duurzaamheid voor modellen die gebruikt worden voor general-purpose AI (zoals ChatGPT). Dit is een AI-toepassing die voor veel verschillende doeleinden kan worden gebruikt.

AI-governance en sancties

Er komt een Europees AI-bureau dat toezicht moet houden op de meest complexe AI-modellen. De AI-wet voert ook een sanctiesysteem in. In het ergste geval kan dat leiden tot een boete van 35 miljoen euro of 7 % van de mondiale omzet.

Reactie NLdigital

We zijn blij dat er een nieuw kader ligt om de ontwikkeling van AI in goede banen te leiden. Vanuit de sector pleiten we al langer voor een zorgvuldige aanpak. Een aanpak die gericht is op het reguleren van risicovolle toepassingen van AI en het bevorderen van transparantie, verklaarbaarheid en veiligheid van AI-modellen. Hoewel de technische details nog worden uitgewerkt, pleit NLdigital voor een focus op risico’s en aansprakelijkheid, in plaats van op algoritmen. De AI Act moet innovatie stimuleren en niet afremmen. Dat is een reëel risico voor het mkb-bedrijfsleven, dat kan worden geconfronteerd met 300.000 euro aan nalevingskosten.

We zijn ons, als vertegenwoordiger van de digitale sector in Nederland, ook bewust van de maatschappelijke discussies over AI. In 2019 publiceerden we al een eerste Ethische Code AI. In de komende tijd lanceren we daar een nieuwe versie van.

Bijeenkomst AI en ethiek

Op 1 februari 2024 organiseren we een bijeenkomst waarin we ingaan op de consequenties van de nieuwe AI Act. We geven je praktische handvatten voor jouw dagelijkse praktijk. Daarnaast krijg je ook de kans om input te geven op de Ethische Code AI van NLdigital. Met leden stellen we samen deze code vast.


Deel via:

Dirk van Roode

Public policy manager
Neem contact op met
Dirk van Roode

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving