NLdigital vraagt aandacht voor werkbare toepassing AI Act

NLdigital heeft zich aangesloten bij een oproep vanuit Digital Europe om te komen tot een werkbare toepassing van de AI Act. Deze nieuwe EU AI-wet moet de ontwikkeling van AI in goede banen leiden, maar dreigt nu door te schieten en innovatie in de Europese Unie af te remmen.

Zo dreigen de nalevingskosten voor kleine en middelgrote bedrijven van het op de markt brengen van een AI-systeem op te lopen tot € 300.000. Ook wordt opgeroepen om bestaande wetten en regels van specifieke sectoren, zoals de zorg leidend te laten zijn in plaats van de technologie. Het hele persbericht en de brief kan je hier vinden.

Vertrouwen AI

Wereldwijd, en zeker ook in Nederland, wordt uitgebreid gesproken over hoe de ontwikkeling van AI in goede banen kan worden geleid. Binnen de overheid, de politiek en de maatschappij is men bezig met manieren om meer controle te hebben op de risico’s van AI. Terwijl vanuit de techsector al jaren wordt gewerkt aan betrouwbare AI. De technologieleveranciers weten dat vertrouwen in AI noodzakelijk is voor het gebruik ervan. De sector wil een bijdrage leveren aan de verantwoorde inzet van AI, en levert daarom niet alleen inzicht in hoe AI werkt, maar ook hulpmiddelen om verantwoord om te gaan met de ontwikkeling van AI-toepassingen.

We zijn ons, als vertegenwoordiger van de technologiebedrijven in Nederland, ook bewust van het belang van een verantwoorde inzet van AI. Zo werken we aan een nieuwe Ethische Code AI van NLdigital.

Bijeenkomst AI en ethiek

Om je te helpen inzicht te geven in de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van AI & ethiek en om je praktische handvatten te geven voor jouw dagelijkse praktijk, organiseren we voor de leden van NLdigital een bijeenkomst ‘AI en ethiek, waar moet jouw bedrijf aan voldoen’? Dit event is op 1 februari 2024. Daarnaast krijg je ook de unieke kans om input te geven op de Ethische Code AI van NLdigital. Met leden stellen we samen deze code vast. In deze bijeenkomst leer dus je niet alleen hoe je AI ethisch verantwoord kunt gebruiken, maar je hebt ook invloed op hoe wij in de industrie hier mee omgaan.


Deel via:

Dirk van Roode

Public policy manager
Neem contact op met
Dirk van Roode

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy