Eerste Data Pro Verificaties toegekend

De eerste Data Pro Verificaties zijn toegekend. De organisaties SkyKick en Visma-Raet hebben als eerste succesvol het Data Pro Verificatieproces doorlopen. Hiermee tonen de bedrijven aan dat zij als verwerker van gegevens van derden zich houden aan de Data Pro Code, de officiële Avg gedragscode voor de ICT-sector.

Dit voorjaar is de Data Pro Code officieel goedgekeurd door de Autoritieit Persoonsgegevens. Na een korte implementatieperiode is het hiervoor geaccrediteerde toezichthoudend orgaan nu operationeel en kunnen organisaties die de Avg gedragscode volgen zich officieel verbinden aan de Data Pro Code. Goedgekeurde organisaties ontvangen het Data Pro Verified-label. Hiermee tonen zij aan dat zij gegevensbescherming in hun organisatie hoog in het vaandel hebben staan en werken volgens de door branchevereniging NLdigital gestelde norm.

Stevig beoordelingskader, praktische toetsing

De door NLdigital ontwikkelde Data Pro Code is de eerste Nederlandse volledig goedgekeurde Avg gedragscode en de vijfde in Europa. Voor de definitieve accreditatie is een stevig gefundeerd beoordelingskader opgezet. De toetsing daarentegen, is heel praktisch. Dankzij deze praktische opzet is het ook voor kleine en middelgrote bedrijven haalbaar om een Data Pro Verificatie te behalen. Bedrijven die de Data Pro Code volgen maken gebruik van de standaard Verwerkersovereenkomst van NLdigital. Onderdeel van deze verwerkersovereenkomst is het Data Pro Statement. Hierin verklaart een organisatie hoe zij omgaan met de gegevens die zij verwerken. Zodra het Data Pro Statement volledig ingevuld is en een organisatie hier ook naar handelt, volgt de organisatie automatisch de Data Pro Code. Bedrijven kunnen hun professionaliteit aantonen door zich te laten beoordelen. Het toezicht op de naleving van de gedragscode is extern belegd bij de internationaal geaccrediteerde Avg-toezichtorganisatie SCOPE Europe.

Meer weten over de Data Pro Code en hoe je jouw organisatie kunt laten verifiëren? Kijk dan hier.

SkyKick heeft vanaf het vroege begin veel waarde gezien en gekregen van het Data Pro certificeringstraject. En die waarde is alleen maar toegenomen voor onze klanten en partners met de definitieve goedkeuring, en het nieuwe verificatieproces met SCOPE Europe. Het SkyKick team is dan ook erg content dat ze als eerste organisatie het nieuwe verificatie proces met SCOPE Europe succesvol heeft doorlopen en trots op het behalen van de nieuwe Data Pro verified status.

Gerard Doeswijk, Global Data Protection Officer – SkyKick

Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy