Eerste Data Pro Verificaties toegekend

De eerste Data Pro Verificaties zijn toegekend. De organisaties SkyKick en Visma-Raet hebben als eerste succesvol het Data Pro Verificatieproces doorlopen. Hiermee tonen de bedrijven aan dat zij als verwerker van gegevens van derden zich houden aan de Data Pro Code, de officiële Avg gedragscode voor de ICT-sector.

Dit voorjaar is de Data Pro Code officieel goedgekeurd door de Autoritieit Persoonsgegevens. Na een korte implementatieperiode is het hiervoor geaccrediteerde toezichthoudend orgaan nu operationeel en kunnen organisaties die de Avg gedragscode volgen zich officieel verbinden aan de Data Pro Code. Goedgekeurde organisaties ontvangen het Data Pro Verified-label. Hiermee tonen zij aan dat zij gegevensbescherming in hun organisatie hoog in het vaandel hebben staan en werken volgens de door branchevereniging NLdigital gestelde norm.

Stevig beoordelingskader, praktische toetsing

De door NLdigital ontwikkelde Data Pro Code is de eerste Nederlandse volledig goedgekeurde Avg gedragscode en de vijfde in Europa. Voor de definitieve accreditatie is een stevig gefundeerd beoordelingskader opgezet. De toetsing daarentegen, is heel praktisch. Dankzij deze praktische opzet is het ook voor kleine en middelgrote bedrijven haalbaar om een Data Pro Verificatie te behalen. Bedrijven die de Data Pro Code volgen maken gebruik van de standaard Verwerkersovereenkomst van NLdigital. Onderdeel van deze verwerkersovereenkomst is het Data Pro Statement. Hierin verklaart een organisatie hoe zij omgaan met de gegevens die zij verwerken. Zodra het Data Pro Statement volledig ingevuld is en een organisatie hier ook naar handelt, volgt de organisatie automatisch de Data Pro Code. Bedrijven kunnen hun professionaliteit aantonen door zich te laten beoordelen. Het toezicht op de naleving van de gedragscode is extern belegd bij de internationaal geaccrediteerde Avg-toezichtorganisatie SCOPE Europe.

Meer weten over de Data Pro Code en hoe je jouw organisatie kunt laten verifiëren? Kijk dan hier.

SkyKick heeft vanaf het vroege begin veel waarde gezien en gekregen van het Data Pro certificeringstraject. En die waarde is alleen maar toegenomen voor onze klanten en partners met de definitieve goedkeuring, en het nieuwe verificatieproces met SCOPE Europe. Het SkyKick team is dan ook erg content dat ze als eerste organisatie het nieuwe verificatie proces met SCOPE Europe succesvol heeft doorlopen en trots op het behalen van de nieuwe Data Pro verified status.

Gerard Doeswijk, Global Data Protection Officer – SkyKick

Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving