Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.

ArboNed – Brancherapportage NLdigitalDownloaden

Over de rapportage

De rapportage over 2023 analyseert verzuimduur, (ziek)meldingsfrequentie en verzuimdiagnose, en belicht ook het aantal werk-gerelateerde verzuimgevallen en bedrijfsongevallen. Al deze statistieken worden vergeleken met de gegevens van voorgaande jaren (2020, 2021 en 2022).

Het totale verzuimpercentage blijft nagenoeg gelijk aan dat van 2022. Opmerkelijk is dat het verzuim vanwege psychische aandoeningen hoog blijft, terwijl het verzuim als gevolg van fysieke aandoeningen (bewegingsapparaat en overig) licht is afgenomen. Daarnaast is de gemiddelde verzuimduur bij alle diagnoses toegenomen.

Het aantal werk-gerelateerde verzuimgevallen is licht gedaald en weer teruggekeerd naar het niveau van 2020, waarbij opvalt dat het grootste deel van het verzuim te wijten is aan psychische aandoeningen.

Ruimte voor verbetering

Dit toont aan dat er nog veel ruimte is voor verbetering op het gebied van verzuim binnen de branche. Als werkgever kun je nu actie ondernemen om het verzuim binnen jouw organisatie te verminderen en tegelijkertijd de vitaliteit en het werkplezier van je werknemers te stimuleren. Bekijk hier de zeven tips van onze HR-adviseur en jurist Arbeidsrecht Martine van der Werf om verzuim te voorkomen.


Deel via:

Martine van der Werf

HR-adviseur & Jurist arbeidsrecht
Neem contact op met
Martine van der Werf

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy