Bedrijven denken mee met aanbestedingsvraag Rijksvastgoedbedrijf

Een goede aanbestedingsvraag bepaalt voor een groot deel het succes van een ICT-project.

Maar een goede aanbestedingsvraag vormgeven kan ook een heel lastige opgave zijn. Er is immers kennis van zowel de vragende partij als van de ICT-markt nodig. Om deze reden organiseerde NLdigital onlangs een ICT Markttoets voor het Rijksvastgoedbedrijf. Bedrijven werden tijdens deze ICT Markttoets gevraagd mee te denken over de aanbestedingsvraag voor een nieuw onderhoudsmanagementsysteem.

Deze ICT Markttoets vond plaats op 26 november jl. Zeventien marktpartijen discussieerden een middag lang over een aantal inhoudelijke aspecten van de aanbesteding. Bestaan er standaard software en/of geïntegreerde softwareoplossingen voor de gevraagde functionaliteit? Hoe kan het RVB het beheer hiervan het beste uitbesteden? En op welke manieren kan de software gefaseerd ingevoerd worden?

Discussieren over de vragen

In groepsdiscussies spraken de aanwezigen in wisselende samenstelling over deze vraagstukken. De uitkomst? De gevraagde functionaliteit kan in principe door middel van standaardsoftware ingericht worden. Het is voor de bedrijven een bekende functionaliteit, die al bij verschillende klanten is ingezet. De omvang van de portefeuille van het RVB, maakt de aanbestedingsvraag wel bijzonder. Het voornemen van het Rijksvastgoedbedrijf om één geïntegreerd systeem aan te schaffen voor zowel de vastgoedportefeuille als buitenruimte roept ook vragen op. Deze vraag van het RVB zou nog nader uitgewerkt moeten worden. Naast het inrichten van de processen is datakwaliteit een belangrijke KPI voor een succesvolle implementatie, geven de aanwezigen aan. Tot slot adviseren de bedrijven het RVB om bij de aanbesteding heldere kaders mee te geven over het beheer van de software: Wie is verantwoordelijk voor welk onderdeel van het beheer van de oplossing en wie draagt welke risico’s.

Hoe nu verder?

De ICT Markttoets heeft het Rijksvastgoedbedrijf waardevolle informatie gebracht waarmee de aanbesteding verder kan worden vormgegeven. Het RVB-team constateert dat de scope breder is dan alleen het inrichten van een softwareoplossing. Het gaat hier om een veranderopgave voor de organisatie die niet onderschat moet worden. Naar aanleiding van de resultaten van deze ICT Markttoets gaat het Rijksvastgoedbedrijf nu aan de slag met een aantal in deze ICT markttoets aangestipte onderwerpen. De volledige rapportage van deze ICT Markttoets staat hier

De ICT Markttoets

Door voorafgaand aan een aanbestedingstraject de ICT Markttoets uit te voeren betrek je als (overheids)organisatie de markt in een vroegtijdig stadium bij de plannen. Zo krijg je een antwoord op de vraag: ‘hoe vraag ik wat ik nodig heb?’. Dit levert een advies op van de markt over de haalbaarheid, kansen en risico’s van een project en draagt daardoor bij aan een succesvolle uitvoering van het ICT‑project. De ICT Markttoets is ontwikkeld in samenwerking met de ministeries van BZK en EZ. Meer weten over de ICT Markttoets? Klik dan hier.


Deel via:

Het laatste nieuws

Handige ‘wie doet wat’ kabinet-Schoof

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Politiek & wetgeving

Reminder! Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Bedrijven en instellingen investeren vaak veel tijd en geld in het begeleiden van stagiairs en het opleiden van eigen medewerkers. VNO-NCW/MKB-Nederland en brancheorganisaties willen graag helder krijgen hoeveel tijd en geld bedrijven en instellingen precies daarin steken.
Opleiding & arbeidsmarkt

NLdigital reageert op Nederlandse NIS2-implementatiewet

NLdigital heeft een reactie verstuurd op de consultatie van de Cyberbeveiligingswet, de Nederlandse implementatie van de NIS2-richtlijn.
Cybersecurity

Gezamenlijk persbericht: Omgevingsdiensten en datacenters tekenen gezamenlijke aanpak voor energiebesparing servers

Het energiegebruik van servers in datacenters gaat omlaag. Op 27 juni, tijdens Nationale Energiedag, tekenen vertegenwoordigers uit de datacenterbranche voor...
Duurzaamheid

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity