Adviesraad: Data Pro Code nog altijd actueel

De Data Pro Code van NLdigital is nog altijd actueel. Dat concludeert het onafhankelijke adviesorgaan de Data Pro Code adviesraad. De AVG-gedragscode van NLdigital (versie april 2019) blijft daarom ongewijzigd. Alle organisaties die de Data Pro Code volgen, zijn hiermee aantoonbaar aangesloten bij een actuele gedragscode.

Dit jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens onze Data Pro Code officieel goedgekeurd. De Data Pro Code is een praktische vertaling van de AVG voor verwerkers en geeft concrete gedragsregels. Een van de verplichtingen bij het hebben van zo’n gedragscode is de instelling van een onafhankelijk adviesorgaan: de Data Pro Code Adviesraad.

Over de Data Pro Code adviesraad

De Data Pro Code adviesraad (in de code Data Pro Code College genoemd) komt eens in de twee jaar bij elkaar en adviseert ons over de inhoud van de Data Pro Code. In deze adviesraad zitten vertegenwoordigers van de markt en juridische experts:

Huib Gardeniers – Net2Legal consultants

Huib is specialistisch adviseur op het terrein van privacy, privacybescherming en het verwerken van gegevens. Hij is werkzaam op vele terreinen binnen het bedrijfsleven, gezondheidszorg, ICT, de rijksoverheid en gemeenten. Ook heeft Huib ruime ervaring als Functionaris Gegevensbescherming a.i., ondersteuning en coaching van FG’s, en docent bij gecertificeerde opleiding voor FG’s.

Peter van Schelven – BIJ PETER – Wet en Recht

Peter is zelfstandig juridisch adviseur bij BIJ PETER – Wet & Recht te Oudewater. Hij houdt zich bezig met de vele aspecten van het ICT-recht, waaronder contractenrecht, privacy, intellectuele eigendom, Cloud Computing, beveiliging e.d.

Irvette Tempelman – VNO-NCW

Irvette werkte jarenlang als privacy- en IT-recht advocaat en gaf les aan het Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden. Tegenwoordig werkt ze als senior policy advisor (privacy, consumentenbeleid en digitalisering) bij VNO-NCW/MKB-Nederland. In deze rol houdt ze zich bezig met de regelgeving rondom AI. Daarnaast is ze ook voorzitter van de werkgroep Mensgerichte AI van de Nederlandse AI Coalitie.

Over de Data Pro Code

De Data Pro Code is in 2020 goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens en in 2023 bestendigd met de definitieve accreditatie van een toezichthoudend orgaan: SCOPE Europe. Hiermee is de Data Pro Code de eerste Nederlandse en vijfde Europese volledig goedgekeurde AVG-gedragscode. Organisaties die zich aansluiten bij de Data Pro Code tonen aan dat zij gegevensbescherming van hun klanten serieus nemen en dat zij werken volgens de door NLdigital gestelde standaard.


Deel via:

Het laatste nieuws

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving

Implementatie NIS2-richtlijn uitgesteld: dit betekent het voor jou

De Nederlandse overheid is niet op tijd klaar met de implementatie van de NIS2-richtlijn. Benieuwd wat dit voor jouw bedrijf betekent?
Cybersecurity