Adviesraad: Data Pro Code nog altijd actueel

De Data Pro Code van NLdigital is nog altijd actueel. Dat concludeert het onafhankelijke adviesorgaan de Data Pro Code adviesraad. De AVG-gedragscode van NLdigital (versie april 2019) blijft daarom ongewijzigd. Alle organisaties die de Data Pro Code volgen, zijn hiermee aantoonbaar aangesloten bij een actuele gedragscode.

Dit jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens onze Data Pro Code officieel goedgekeurd. De Data Pro Code is een praktische vertaling van de AVG voor verwerkers en geeft concrete gedragsregels. Een van de verplichtingen bij het hebben van zo’n gedragscode is de instelling van een onafhankelijk adviesorgaan: de Data Pro Code Adviesraad.

Over de Data Pro Code adviesraad

De Data Pro Code adviesraad (in de code Data Pro Code College genoemd) komt eens in de twee jaar bij elkaar en adviseert ons over de inhoud van de Data Pro Code. In deze adviesraad zitten vertegenwoordigers van de markt en juridische experts:

Huib Gardeniers – Net2Legal consultants

Huib is specialistisch adviseur op het terrein van privacy, privacybescherming en het verwerken van gegevens. Hij is werkzaam op vele terreinen binnen het bedrijfsleven, gezondheidszorg, ICT, de rijksoverheid en gemeenten. Ook heeft Huib ruime ervaring als Functionaris Gegevensbescherming a.i., ondersteuning en coaching van FG’s, en docent bij gecertificeerde opleiding voor FG’s.

Peter van Schelven – BIJ PETER – Wet en Recht

Peter is zelfstandig juridisch adviseur bij BIJ PETER – Wet & Recht te Oudewater. Hij houdt zich bezig met de vele aspecten van het ICT-recht, waaronder contractenrecht, privacy, intellectuele eigendom, Cloud Computing, beveiliging e.d.

Irvette Tempelman – VNO-NCW

Irvette werkte jarenlang als privacy- en IT-recht advocaat en gaf les aan het Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden. Tegenwoordig werkt ze als senior policy advisor (privacy, consumentenbeleid en digitalisering) bij VNO-NCW/MKB-Nederland. In deze rol houdt ze zich bezig met de regelgeving rondom AI. Daarnaast is ze ook voorzitter van de werkgroep Mensgerichte AI van de Nederlandse AI Coalitie.

Over de Data Pro Code

De Data Pro Code is in 2020 goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens en in 2023 bestendigd met de definitieve accreditatie van een toezichthoudend orgaan: SCOPE Europe. Hiermee is de Data Pro Code de eerste Nederlandse en vijfde Europese volledig goedgekeurde AVG-gedragscode. Organisaties die zich aansluiten bij de Data Pro Code tonen aan dat zij gegevensbescherming van hun klanten serieus nemen en dat zij werken volgens de door NLdigital gestelde standaard.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy