30 september 2021

Prinsjesdag uitgelicht: Klimaat, Connectiviteit, Cybersecurity en Digitale Overheid

CYBERSECURITY, DUURZAAMHEID, POLITIEK
Miljoenennota

Bij de presentatie van de miljoenennota constateerden we dat er door het uitblijven van een nieuw kabinet veel blijft liggen. Onze vrees voor stilstand is niet kleiner geworden met het vertrek van staatssecretaris Mona Keijzer. We waren het lang niet altijd met haar eens, maar ze was een belangrijke aanjager van het digitale beleid de afgelopen jaren. Nu deze dossiers boven op de bestaande werklast van een demissionaire minister zijn gekomen, vrezen wij een tekort aan bestuurlijke aandacht op de dossiers die opspelen. Vandaag kijken we naar enkele van die dossiers: klimaat, connectiviteit, cybersecurity en de digitale overheid.

Hiervoor bestuderen we de begrotingen van Economische Zaken & Klimaat (EZK), het ministerie dat als beleidsprioriteit heeft opgenomen: ” We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering.” Daarnaast kijken we naar de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) dat verantwoordelijk is voor de digitalisering van de overheid zelf.

Connectiviteit

In de begroting van EZK staat de ambitie dat het ministerie streeft naar “een sterke internationale positie voor Nederland op het gebied van vaste en mobiele communicatienetwerken. Het beschikbaar komen van voldoende frequentieruimte is cruciaal voor een goede mobiele connectiviteit. In lijn daarmee wordt de veiling van de 3,5 GHz band voorbereid.” Tot zo ver het goede nieuws, want inmiddels weten we dat de veiling van de 3,5 GHz band vertraging oploopt, omdat de rechter heeft bepaald dat het bedrijf Inmarsat nog gebruik mag maken van de frequenties tot er een oplossing is gevonden voor het verplaatsen van het bedrijf. Het ministerie stelt nu een adviescommissie in om tot een oplossing te komen. Daarmee is zeker dat de veiling van de 3,5 GHz vertraging oploopt. Dat is zeer kwalijk voor de snelle uitrol van een landelijk dekkend hoogwaardig 5G-netwerk en de ontwikkeling van producten en diensten voor dit netwerk.

Cybersecurity

Het steeds toenemende belang van goede cybersecurity werd al onderstreept door het specifiek benoemen in de troonrede, maar er was meer nieuws in de stukken. In de begroting van EZK zien we de versterkende rol van het Digital Trust Center (DTC) en het Cyber Security Incident Response Team (CSIRT), maar helaas zien we de budgetten hiervan nog niet substantieel toenemen. Structureel is € 2,5 mln per jaar beschikbaar voor het DTC, om via voorlichting, tools en advisering bedrijven – van zzp tot grootbedrijf – beter in staat te stellen de eigen cyberweerbaarheid te organiseren. Dat is een gemiste kans. Zonder substantieel meer budget kan het DTC haar voorgenomen rol van Informatiedienst voor het brede bedrijfsleven onmogelijk goed vervullen. Op het gebied van certificering laat EZK zien dat ze dit op Europees niveau willen oplossen. Dit moedigen wij van harte aan om te komen tot echte standaarden die voor het bedrijfsleven zorgen dat ze niet hoeven voldoen aan 27 individuele landelijke standaarden.

Digitale Overheid

In de begroting van BZK zien we veel aandacht voor digitalisering. Digitale identiteit, informatiehuishouding en digitale inclusie en een steviger rol voor de CIO Rijk en de departementale CIO’s. In de nieuwe iStrategie is aandacht voor informatiebeveiliging, kennis en samenwerking met de markt. NLdigital levert met Dirk de Groot de portefeuillehouder als coördinator van het hoofdstuk Samenwerking met de Markt.

Klimaat

Binnen de verder beleidsarme begroting valt op dat voor klimaat wel wordt geïnvesteerd in subsidies en onderzoek. En er wordt nieuw beleid aangekondigd. In de subsidieregeling die de onrendabele top van duurzame energie en CO2-reductie projecten financiert, de SDE++ regeling, wordt in 2022 maximaal € 6 mld extra gestopt. Dit geld kan vervolgens over 15 jaar aan projecten worden uitgekeerd. Positief is dat dit – voor het eerst – niet uit de ODE-opslag op de energiebelasting komt, maar uit de algemene middelen. Daarnaast wordt € 150 mln vrijgemaakt voor onderzoeken naar opschaling van wind op zee. Ook in het nationaal groeifonds en nieuwe IPCEI-regelingen wordt geïnvesteerd. Dit kan nieuwe energie-efficiënte technologieën, zoals micro-elektronica en fotonica een zeer welkome extra impuls geven. In de miljoenennota wordt tenslotte in één zinnetje aangekondigd dat het kabinet de huidige energiebesparingsplicht voor bedrijven zal uitbreiden naar ETS-sectoren. Dit raakt naast de zware industrie ook de grotere datacenters in onze achterban, die vanwege opgesteld vermogen onder het ETS vallen. Naar verwachting gaat deze maatregel vanaf 2023 in.

Blijf op de hoogte

Wil je niets missen van onze updates op het gebied van politiek & opinie? Meld je dan aan voor onze mailings, of – als je lid bent – pas je voorkeuren aan in het ledenportal.

Meld je aan