23 september 2020

Politiek moet onzekerheid rond dataverkeer buitenland oplossen

POLITIEK

Afgelopen juli legde een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie een bom onder het internationale dataverkeer. We adviseerden organisaties al om naar aanleiding van deze Schrems II-uitspraak de overstap naar of uitbreiding van modelcontractsbepalingen alvast voor te bereiden. Nu willen we de urgentie van deze uitspraak ook duidelijk maken aan het Kabinet en aansporen om deze zaak in Europa extra onder te aandacht te brengen.

De Schrems II-uitspraak heeft een enorme impact op de gegevensuitwisseling met alle landen buiten de EU/EER, waarbij organisaties voor de doorgifte naar deze landen gebruik maken van de Standard Contractual Clauses. Dit geldt niet alleen voor de VS, maar bijvoorbeeld ook voor Rusland, Australië, Zuid-Afrika en India en het post-Brexit Verenigd Koninkrijk.

Nederland heeft een sterke internationale digitale economie die draait op data. Het bedrijfsleven – van alle sectoren en groottes – zit klem. De consequenties van deze uitspraak hebben in potentie een enorm negatief effect op onze (digitale) economie en maatschappij. De politiek is daarom nu aan zet. Snelheid is hierbij cruciaal; de ontstane rechtsonzekerheid voor bedrijven dient snel en op basis van een gedegen juridische analyse te worden weggenomen.

Daarom hebben we deze brief verstuurd naar de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid én de Kamercommissie voor Europese Zaken, om dit onderwerp expliciet op de (Europese) politieke agenda te zetten. Nederlandse bedrijven en organisaties mogen niet de dupe worden van deze politieke machtsstrijd.