11 januari 2022

Nieuwe kabinet aan de slag met digitalisering

Na het regeerakkoord in december en de beëdiging deze week op Paleis Noordeinde kan het nieuwe kabinet-Rutte IV aan de bak. We zijn blij met de aanstelling van een bewindspersoon (staatssecretaris Van Huffelen) die digitalisering als primaire opdracht meekrijgt. In combinatie met de paragraaf in het regeerakkoord zien we dat dit nieuwe kabinet echt aan de slag wil met digitalisering.

Naast staatssecretaris Van Huffelen zijn er nog meer bewindslieden die nauw betrokken zullen zijn bij digitale dossiers. Zo blijft de portefeuille Digitale economie van de minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens, evenals het topsectorenbeleid (waaronder dus Dutch Digital Delta en Human Capital Agenda ICT). Mededinging is belegd bij staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief. Voor cybersecurity blijft de minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz het eerste aanspreekpunt, terwijl privacy primair belegd is bij haar collega Franc Weerwind, minister voor Rechtsbescherming.

Er zijn natuurlijk nog veel meer portefeuilles die met digitalisering te maken hebben. Het volledige overzicht vind je hier. Als primair verantwoordelijke voor de Nederlandse Digitaliseringstrategie heeft staatssecretaris Van Huffelen een coördinerende taak over al deze dossiers heen.

Portefeuilleverdeling kabinet-Rutte IV

 • Algoritmes: Alexandra van Huffelen (BZK/staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
 • Arbeidsmarkt: Micky Adriaansens (minister van EZK), Karien van Gennip (minister van SZW), Robbert Dijkgraaf (minister van OCW)
 • Auteursrechten/thuiskopie: Franc Weerwind (J&V/minister voor Rechtsbescherming)
 • Cybersecurity: Dilan Yesilgöz (minister van Justitie en Veiligheid), Alexandra van Huffelen (BZK/staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering), Kajsa Ollongren (minister van Defensie)
 • Datacenters: Micky Adriaansens (minister van EZK), Hugo de Jonge (BZK/minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening)
 • Desinformatie: Hanke Bruins Slot (minister van BZK)
 • Digitale infrastructuur: Micky Adriaansens (minister van EZK)
 • Digitale overheid: Alexandra van Huffelen (BZK/staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
 • Digitalisering zorg: Ernst Kuipers (minister van VWS)
 • Diversiteit & Inclusie: Robbert Dijkgraaf (minister van OCW), Micky Adriaansens (minister van EZK)
 • Duurzaamheid: Rob Jetten (EZK/minister voor Klimaat en Energie), Vivianne Heijnen (I&W/staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat)
 • Groeifonds: Micky Adriaansens (minister van EZK), Sigrid Kaag (minister van Financiën)
 • Innovatie: Micky Adriaansens (minister van EZK), Robbert Dijkgraaf (minister van OCW), Ernst Kuipers (minister van VWS)
 • Mededinging: Hans Vijlbrief (EZK/staatssecretaris Mijnbouw)
 • Mkb: Micky Adriaansens (minister van EZK)
 • Nederlandse Digitaliseringstrategie: Alexandra van Huffelen (BZK/staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering)
 • Onderwijs: Dennis Wiersma (OCW/minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs) en Robbert Dijkgraaf (minister van OCW)
 • Open data: Alexandra van Huffelen (BZK/staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering), Hanke Bruins Slot (BZK)
 • Platformeconomie (incl. werk): Micky Adriaansens (minister van EZK), Karien van Gennip (minister van SZW)
 • Privacy: Franc Weerwind (J&V/minister voor Rechtsbescherming), Hanke Bruins Slot (minister van BZK)