21 maart 2019

Nieuwe ethische gedragscode AI voor ICT-sector

ETHIEK

Nederland ICT heeft vandaag de Ethische Code Artificial Intelligence gepresenteerd. Deze gedragscode geeft ICT-bedrijven richtlijnen om op een ethische manier AI-toepassingen te ontwikkelen en te implementeren.

Lees de code op: www.nederlandict.nl/ethischecodeai

Europese richtlijnen

De code is gebaseerd op principes voor ethische omgang met AI die zijn opgesteld door de Europese Commissie. De Nederlandse ICT-branche is de eerste in Europa die deze principes heeft vertaald naar een gedragscode voor bedrijven.

“Digitale bedrijven zijn al op allerlei manieren bezig met de ethische vraagstukken rond AI.” zegt Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. “Maar we merkten dat er behoefte is aan een gezamenlijke code. We willen bovendien dat die code ook in andere landen bruikbaar is, dus we hebben ons gebaseerd op Europese principes.”

De code is vandaag overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer (EZK), op de Conferentie Nederland Digitaal door Peter Zijlema, portefeuillehouder ethiek binnen het bestuur van Nederland ICT, voorzitter van de Digitaal Ethische Raad en General Manager IBM Benelux. Zijlema:

“Als ICT-branche willen we een actieve deelnemer zijn in de discussie over AI en ethiek. We zien grote maatschappelijke en economische kansen bij het toepassen van AI, en we willen dat op een zorgvuldige en ethisch verantwoorde wijze doen. De ICT-branche kan bijdragen door goed samen te werken, door het geven van educatie, maar zeker ook door zelf bewust en zuiver om te gaan met data en door het zeker stellen van voldoende transparantie en uitlegbaarheid van in AI-toepassingen.”

Denktank en Raad

De code is opgesteld door de Denktank Ethiek binnen Nederland ICT, die bestaat uit een tiental betrokken bedrijven. De denktank wordt voorgezeten door Lotte de Bruijn. De gedragscode is daarnaast getoetst bij de Digitaal Ethische Raad van Nederland ICT, een extern klankbord van experts op het gebied van digitalisering en ethiek. Peter Zijlema is voorzitter van de Digitaal Ethische Raad. In de raad zitten: Lotte de Bruijn (Nederland ICT), Peter Paul Verbeek (TU Twente), Jeroen van der Hoven (TU Delft), Paul van der Heijden (Clingendeal) en Valerie Frissen (Universiteit Leiden).

Eerste stap

De gedragscode is geen statisch document. Nederland ICT gaat de code verder ontwikkelen, op basis van feedback uit de praktijk en actuele voorbeelden. Bovendien wordt de code gebruikt als basis voor meer concrete en praktische hulpmiddelen, zoals workshops ethics by design en tools die bedrijven helpen om ethiek onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering.

Heb je ideeën over verdere uitwerking van de code, of manieren om de code te vertalen naar praktische middelen? We horen ze graag! Neem contact met ons op via communicatie@nederlandict.nl.