31 augustus 2023

In gesprek met Vincent de Vaal, voorzitter Juridische Commissie

BUSINESS
Voorzitter Juridische Commissie

Als vereniging kan NLdigital niet zonder actieve leden. We hebben diverse ledennetwerken, die meepraten en -denken over de onderwerpen waar we ons als vereniging hard voor maken. De Juridische Commissie, die het werk van bedrijfsjuristen binnen Nederland wil faciliteren, is daar één van. Vincent de Vaal is hoofd juridische zaken bij Eurofiber en daarnaast al enkele jaren voorzitter van de commissie. En een prachtig voorbeeld van een actief lid. Wie is Vincent en waar houdt hij zich mee bezig?

Je werkt al dertien jaar bij Eurofiber. Hoe ben je daar terechtgekomen?

Hiervoor werkte ik als advocaat. Op een gegeven moment werd ik door een headhunter benaderd om bij Eurofiber als bedrijfsjurist aan de slag te gaan. Twee jaar eerder was ik al een halfjaar als bedrijfsjurist gedetacheerd geweest bij Canon Europa. Dat vond ik een heel leuke tijd, want die bedrijfsjuridische rol lag me wel. Vandaar dat ik er wel oren naar had toen ik gevraagd werd bij Eurofiber te beginnen. Plus: Eurofiber zit in de telecom/ICT-business. Ik had daar geen ervaring in, maar het is wel een zeer dynamische en interessante markt.

Hoe was het om de overstap te maken van advocaat naar bedrijfsjurist?

Als advocaat sta je meer op afstand van de klanten die je adviseert. Je krijgt weinig bedrijfscontext mee en je rol is vaak redelijk beperkt. Als bedrijfsjurist heb je een veel breder gezichtsveld. Je kijkt naar de verschillende belangen die er zijn. Soms zijn die tegenstrijdig, en dan moet je daar de juiste richting in kiezen. Die toegevoegde waarde vind ik het leuke van een bedrijfsjuridische rol.

Dat blijkt wel uit het feit dat je al zo lang bij Eurofiber werkt.

Zeker. Wat mij bevalt, is dat je veel verantwoordelijkheid kunt nemen bij Eurofiber. Daardoor ben ik breed betrokken. Ik denk met mijn collega’s mee, of ze nou van Finance, Sales of HR zijn. En dat maakt het nou juist zo leuk, vind ik. Want je wil gezamenlijk die bedrijfsdoelstellingen bereiken, op een houdbare manier. Dus het gaat niet alleen over wát je doet, maar ook hóé je de dingen doet. Als bedrijfsjurist ben je een beetje het geweten van de onderneming, waarin je al die interne en externe stakeholders bedient.

Sinds januari 2022 ben ik hoofd juridische zaken. Dat bevalt goed. Ik heb een internationaal team, want we zijn in een aantal landen actief. Als leidinggevende zie ik het als mijn rol om de collega’s in mijn team te helpen in het zo goed mogelijk uitvoeren van hun werk. En ondertussen ben ik gewoon nog meewerkend voorman hoor. Ik doe zelf ook nog behoorlijk veel inhoudelijke dingen.

Hoe kwam je bij de Juridische Commissie van NLdigital?

Dat zal nu een jaar of acht, negen geleden zijn. Ik werkte nog niet zo heel lang bij Eurofiber. Als ik met concullega’s praatte, merkte ik dat we vaak met dezelfde dingen te maken kregen. Daar wilde ik wat mee. We bleken al lid van Nederland ICT, wat inmiddels NLdigital is. Na me te hebben georiënteerd op de verschillende commissies, ben ik lid geworden van de Juridische Commissie.

Marc Voskuil van Atos was toen nog voorzitter. Op een gegeven moment zocht hij iemand om het stokje aan over te dragen. Toen hij mij benaderde met de vraag ‘is dat niet wat voor jou?’, heb ik er niet heel lang over na hoeven te denken, want dit leek me wel wat.

Wat doe je allemaal als voorzitter?

In overleg met de collega’s van NLdigital bereid ik vier tot vijf keer per jaar de vergaderingen voor. Dat is goed te combineren met mijn reguliere werk. We hebben altijd een inhoudelijke spreker over een onderwerp en behandelen daarna de onderwerpen die we regulier op de agenda hebben staan: updates, actualiteiten enzovoort. Ik ben degene die de vergadering in goede banen leidt. Uit eigen ervaring weet ik dat bedrijfsjuristen vaak beperkt tijd hebben en veel prioriteiten moeten balanceren, dus ik probeer de vergaderingen zo nuttig en effectief mogelijk te laten verlopen.

Wat vind je leuk aan je rol als voorzitter?

Van alles! Het is een manier om jezelf in een andere rol te ontwikkelen, met andere competenties. Want in mijn voorzittersrol doe ik vaak andere dingen dan in mijn dagelijkse werk bij Eurofiber. Ook is het fijn om veel contact te hebben met de mensen van NLdigital zelf, en natuurlijk met collega-bedrijfsjuristen. We bespreken voorbeelden, wisselen ervaringen uit en ondertussen blijf ik goed op de hoogte van wat er allemaal speelt.

Waar ik ook mijn energie uit haal: dat mensen echt wat opsteken van de vergaderingen. “O ja, daar had ik nog niet over nagedacht,” krijg je dan als reactie. Dat is natuurlijk erg leuk om terug te horen.

Wat doe je nog meer bij NLdigital?

Ik ben onder meer betrokken bij de expertcommissie van VNO-NCW, die gaat over overheidsaanbestedingen. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn de twee grootste werkgeversorganisaties in Nederland. Zij hebben een structuur waarin marktpartijen en de overheid regelmatig met elkaar overleggen. Dat is belangrijk, omdat we niet zonder elkaar kunnen. De overheid is afhankelijk van de markt om haar doelstellingen te realiseren, en omgekeerd is dat ook zo.

Als voorzitter van de Juridische Commissie ben ik, samen met bedrijfsjuristen van collega-leden van NLdigital, regelmatig in gesprek met de schrijfgroepen voor de verschillende rijksinkoopvoorwaarden. Die zijn weer een onderdeel van de contractvoorwaarden bij overheidsaanbestedingen. Met een aantal collega-leden voer ik gesprekken met de rijksoverheid om onze gezichtspunten vanuit de markt goed over het voetlicht te brengen. Omgekeerd is het voor ons belangrijk goed begrip te hebben van de positie en belangen waar de rijksoverheid mee te maken heeft.

We hebben bij NLdigital ook nog een commissie Digitale Overheid. Met wat mensen uit die commissie heb ik een werkgroep samengesteld: de werkgroep Aanbestedingen. Bij aanbestedingen lopen wij en de collega’s van de commissie Digitale Overheid namelijk regelmatig tegen dezelfde uitdagingen aan. En om daar dingen in te kunnen verbeteren, moet je met elkaar het gesprek voeren. Die kruisbestuiving heb ik geïnitieerd en het is fijn dat dat opgepakt wordt.

Door mijn rol als voorzitter van de Juridische Commissie word je opgemerkt en word ik ook weer gevraagd voor andere rollen. Dat is leuk, want dat is voor mij een manier om mezelf te blijven ontwikkelen en iets te betekenen voor de digitale sector. Onlangs ben ik voor een periode van vier jaar benoemd als lid van de adviescommissie Gids Proportionaliteit. Deze adviescommissie geeft in de Gids Proportionaliteit voorschriften en adviezen over wat bij overheidsaanbestedingen passende eisen en voorwaarden zijn. Ik hoop via het lidmaatschap van de adviescommissie een bijdrage te kunnen leveren aan meer succesvolle aanbestedingen. Het klinkt misschien een beetje als een open deur, maar ik zie hierbij nog veel verbetermogelijkheden in het belang van ondernemers én van aanbestedende diensten.

Is er iets waar je trots op bent?

Waar ik trots op ben, is dat het ons gelukt is om een goede relatie op te bouwen met een aantal onderdelen van de overheid. Omdat overheid en marktpartijen toch moeten samenwerken, vind ik dat je verplicht bent om daar tijd en energie in te stoppen, op een constructieve manier. En dat is niet altijd makkelijk, maar dat is wel waar je het meeste mee bereikt. Ik ben er trots op dat dat de afgelopen jaren onder mijn voorzitterschap gelukt. En daar gaan we uiteraard mee door, omdat dit noodzakelijk is om goed samen te kunnen werken.

Ook is de Juridische Commissie één van de best bezochte commissies. In coronatijd deden we alles online, nu werken we meer hybride. Dat betekent dat we steeds vaker weer bij lidbedrijven op visite zijn. Dat vind ik erg leuk om te zien, dat dat nu ook weer mogelijk is.

Wat doe jij ter ontspanning?

Ik sport graag: ik hou van tennis en skiën en fluit regelmatig een hockeywedstrijd bij mijn dochters. Ik ben ook een grote fan van lekker eten en koken. Ondanks dat ik niet van onder de rivieren kom, ben ik best een Bourgondiër. En ik vind het heerlijk om op zaterdag- of zondagochtend lekker de krant te lezen.

Ook ga ik graag op vakantie. Principieel hebben we de keuze gemaakt om niet meer te vliegen. Er zijn nog steeds meer dan genoeg leuke vakantiebestemmingen op auto- of treinafstand. Wij gaan bijna altijd op de bonnefooi, dus we beslissen kort van tevoren welk land we willen aandoen. We kiezen meestal een paar overnachtingen en van daaruit kijken we verder, afhankelijk van het weer en wat we leuk vinden. Dat betekent dat we soms wat huren maar ik heb bijvoorbeeld ook meerdere tenten bij me, om flexibiliteit in te bouwen.

Hoe verhoudt zich dat tot je werk, waarin je juist een duidelijke koers uitstippelt?

Op mijn werk ben ik inderdaad constant bezig met structureren en richting geven. Maar ik vind niet dat het een het ander beperkt. Ook op mijn werk vind ik het belangrijk dat mensen hun eigen keuzes kunnen maken. En dat je dingen af en toe loslaat. Zowel die structuur als die flexibiliteit passen goed bij mij!

Over de Juridische Commissie

De Juridische Commissie is een ledennetwerk van NLdigital. Wil jij ook invloed hebben op de zaken waar we ons als vereniging voor inzetten, concullega’s ontmoeten en je netwerk vergroten? Overweeg je aan te sluiten bij één van onze ledennetwerken!