Juridische Commissie

ICT-, internet- en telecommunicatierecht zijn zaken die constant in ontwikkeling zijn. Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met nieuwe, vaak complexe regels. Bedrijfsjuristen ‘vertalen’ die regels naar de praktijk van het bedrijf waarin zij werkzaam zijn. Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan het beheersen van risico’s en aan het succes van hun werkgever. Om het werk van de bedrijfsjuristen te faciliteren is binnen NLdigital de Juridische Commissie actief. Dit netwerk is exclusief toegankelijk voor leden van NLdigital.

Delen en versterken van deskundigheid

De commissie geeft regelmatig advies aan bestuur en bureau van NLdigital. Bij iedere bijeenkomst staat een specifiek thema op de agenda dat uitgebreid wordt behandeld door een deskundige praktijk- of wetenschapsjurist. Deelname aan de Juridische Commissie is voor de juristen uit de achterban van NLdigital ook een middel om hun eigen juridische kennis op peil te houden.

De Juridische Commissie bestaat uit ruim dertig bedrijfsjuristen uit de achterban van NLdigital onder voorzitterschap van Vincent de Vaal van Eurofiber. De bedrijfsjuristen zijn een belangrijke bron van informatie voor het werk van NLdigital op het gebied van de algemene belangenbehartiging.

De Juridische Commissie komt 4 á 5 keer per jaar bij elkaar om actualiteiten te bespreken op het gebied van het ICT-recht (bijvoorbeeld op het gebied van Europese ontwikkelingen en privacy-, IE-, contracten- en aanbestedingsrecht). Tijdens deze vergaderingen leren we ook van elkaar: we bespreken voorbeelden, wisselen ervaringen uit en ondertussen blijft iedereen goed op de hoogte van wat er allemaal speelt.
> Lees hier het hele interview met Vincent.

Vincent de Vaal, voorzitter Juridische Commissie NLdigital

Deelnemende bedrijven

De commissie bestaat uit bedrijfsvertegenwoordigers op directieniveau, die zich bezighouden met beleid, regelgeving en strategie en komt minimaal drie keer per jaar bijeen.

Dit ledennetwerk is alleen voor leden

Ben je nog geen lid van NLdigital maar ben je wel geïnteresseerd in meer informatie over het lidmaatschap? Lees hier meer over ons lidmaatschap.


Deel via:

Misschien ook interessant

Commissie Cybersecurity

De commissie Cybersecurity houdt zich bezig met de laatste ontwikkelingen op het gebied van cybersecuritywetgeving.
Commissie
26

Werkgroep Onderwijs

Werkgroep Onderwijs is een ledennetwerk waarin leden met elkaar bouwen aan het onderwijs en de arbeidsmarkt van de toekomst. De...
Commissie
21

Platformcollectief

Het Platformcollectief is een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde platformbedrijven, op initiatief van NLdigital. Het Platformcollectief wil meer helderheid bieden...
Commissie
10