24 mei 2022

Digitale Geletterdheid in het curriculum: na de zomer eindelijk aan de slag!

ONDERWIJS, WERKGROEP ONDERWIJS
digitale geletterdheid

Het is onbestaanbaar: in 2022 doen nog steeds meer dan 180.000 kinderen eindexamen zonder dat digitalisering daar onderdeel van is. De samenleving is meer dan ooit digitaal na de coronapandemie. En de tekorten op de arbeidsmarkt ICT zijn groter dan ooit, terwijl de vraag alleen maar toeneemt. Nog steeds zijn kinderen afhankelijk van hun digitaal geletterde ouders of enthousiaste leerkrachten voor digitaal onderwijs. Een doordacht en uitgewerkt curriculum mét digitale geletterdheid is niet voorhanden. Maar na deze zomer gaat dat eindelijk veranderen!

We hebben veel geduld gehad

Deze geweldige stap vooruit is niet vanzelfsprekend. Want velen in onze sector zetten zich al heel lang in voor digitale geletterdheid in het onderwijscurriculum. In de jaren 80 pleitte zelfs een voorloper van NLdigital er al voor. Kortgeleden hoopten we nog op de doorbraak door Curriculum.nu. Zij heeft bewonderenswaardig goed werk verzet met haar uitwerking van het leergebied Digitale Geletterdheid. Dit moest de herziening worden voor het gehele curriculum, maar helaas zette de Tweede Kamer er een streep door. De terechte zorg over de kwaliteit van lees- en rekenonderwijs maakte van deze leergebieden de hoogste prioriteit, wij vreesden dat Digitale Geletterdheid hierdoor weer in de verdringing zou komen.

Hoera voor Wiersma

Op 6 april gaf Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, ons goed nieuws: hij wil aan de slag met de basisvaardigheden taal en rekenen, maar ook met de nieuwe leergebieden burgerschap en digitale geletterdheid. De Tweede Kamer was ook nu niet direct overtuigd, waardoor de minister dit verder uitwerkte in een brief op 25 april. Daarna was het nog even spannend. Wat vindt de Tweede Kamer ervan? Gelukkig koos de Tweede Kamer er vorige week (19 mei 2022) voor om de minister niet verder bij te sturen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Aan de start van schooljaar 2022-2023 start ik met de bijstelling van kerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid. Juist om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een basis hierin ontwikkelen, ongeacht de school waar ze naartoe gaan is het noodzakelijk om concrete kerndoelen voor burgerschap en voor digitale geletterdheid op te stellen. Omdat deze leergebieden nog niet zijn verankerd in de huidige kerndoelen, zullen zij vanaf de basis moeten worden opgebouwd. Ook is de beschikbare expertise op deze terreinen meer versnipperd. Met een start na het zomerreces is voor de uitdaging van de bemensing van deze teams meer tijd beschikbaar.”
– Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Wat gaan wij doen?

NLdigital is heel blij met deze stap vooruit. Eindelijk gaat er iets gebeuren! Onze werkgroep Onderwijs gaat kijken hoe we kunnen bijdragen aan de uitwerking. Veel van de benodigde expertise bevindt zich immers in onze sector.