14 mei 2020

Column Lotte de Bruijn: ‘Een wereld na Corona’

Als ik de Coronacrisis in één woord moet duiden, dan is het: ongrijpbaar. Het virus zelf heeft vele gezichten. Sommige mensen worden doodziek en overlijden. Anderen merken niet eens dat ze het virus hebben. Maatregelen zijn tegelijkertijd te streng, niet streng genoeg, overbodig en afwezig. De wereld staat stil, maar de ontwikkelingen gaan razendsnel.

Toch zijn er in deze ongrijpbare situatie twee dingen die voor mij superhelder zijn. Om te beginnen: de digitale sector heeft deze stresstest glansrijk doorstaan. We roepen al jaren trots dat Nederland tot een van de meest digitale landen ter wereld behoort. Nu blijkt heel concreet wat daar de waarde van is. Ineens moesten miljoenen Nederlanders via digitale technologie werken, leren, hun bedrijf runnen en het contact met hun vrienden en familie onder houden. En het kon! Netwerken bleven overeind, server capaciteit werd opgeschaald, thuiswerkplekken werden ingericht en digitale skills werden snel aangeleerd.

Ik heb gezien hoe hard bedrijven hebben gewerkt om dit allemaal mogelijk te maken. En wat voor prachtige initiatieven er allemaal zijn opgezet om als digitale sector te helpen Nederland digitaal draaiend te houden. Bedrijven die gratis hardware en licenties aanboden, ICT’ers die belangeloos hun expertise deelden, scholen en ziekenhuizen die van alle kanten hulp kregen. Ik kan hier alleen maar waanzinnig trots op zijn!

De tweede conclusie is dat Nederlanders ontzettend flexibel en creatief zijn. In het onderwijs heeft 93% van de scholen onderwijs op afstand gerealiseerd en 88% is tevreden met de manier waarop ze dat hebben gedaan. Sommige scholen hadden maar een paar dagen nodig om volledig over te schakelen op digitaal onderwijs. Als je me dat twee maanden geleden had voorspeld, had ik je niet geloofd. En dan zijn er nog de ondernemers die razendsnel switchten naar online verkoop, de culturele instellingen die hun aanbod online ontsluiten en de honderden initiatieven om mensen te vermaken en te verbinden.

Natuurlijk, het zijn onzekere tijden. Op moment van schrijven is het onduidelijk hoe lang de maatregelen aanhouden. Het virus is nog lang niet verslagen en er staat ons een periode van economische recessie te wachten. Ook in de digitale sector worden de gevolgen al gevoeld. Ruim 80% van onze leden ziet dat opdrachten worden uitgesteld of geannuleerd. Een grote meerderheid van de bedrijven verwacht steun nodig te hebben om het hoofd boven water te houden of zelfs een faillissement te voorkomen. (Inmiddels zijn er bij publicatie van deze column nieuwe cijfers bekend over de impact op de digitale sector. Dit blijkt uit een inventarisatie onder onze leden eind april. Bekijk de resultaten hier).  

Dat alles is ook bij mij constant top-of-mind. Er zijn dagelijks tientallen vragen, initiatieven en ontwikkelingen die om aandacht vragen. Toch denk ik dat het heel gezond is om in de waan van de dag af en toe eens na te denken over de langere termijn. Wat is er mogelijk als we motivatie, creativiteit en technologie blijven combineren? Als ik dan denk aan wat we de afgelopen weken voor elkaar hebben gekregen, kan ik alleen maar hoopvol zijn over de wereld na Corona.

Deze column is verschenen in ChannelConnect magazine 3 van 2020.

Liveblog

Bekijk ook ons liveblog. Hierop delen we updates over de impact van de coronacrisis op de digitale sector. We gaan daar ook in op vragen van leden en initiatieven vanuit de sector om te helpen.

Ga naar het liveblog