2 juni 2021

Betrek platforms en platformwerkers in discussie over zelfstandigen

Platforms hebben een belangrijke rol in de maatschappij. Er zijn inmiddels bijna 100.000 platformwerkers die hier hun diensten aanbieden en werk vinden. De rol van platforms binnen de maatschappij wordt hiermee steeds belangrijker. Op initiatief van NLdigital heeft een aantal platforms zich twee jaar terug verenigd in een Platformcollectief, juist om gesprekspartner te zijn in dit soort discussies.  

Helaas is deze noodzakelijke stap overgeslagen bij de ontwikkeling van de aanbevelingen in het ontwerpadvies sociaal-economisch beleid 2021-2025 dat vandaag is gepresenteerd.

Hierdoor wordt er opnieuw voor platformwerkers en platforms gedacht en geschreven, zonder dat er met hen is gesproken. Het Platformcollectief roept de onderhandelaars van politieke partijen en de informateur op om bij verdere uitwerking van deze aanbevelingen onze uitgestoken hand aan te nemen, en met ons te werken aan oplossingen. Alleen op die manier kan deze groep zelfstandigen recht gedaan worden en krijgen platforms de mogelijkheid hen de bescherming te bieden waar behoefte aan is, zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit die platformwerkers zo belangrijk vinden.

Over het collectief

Het Platformcollectief is een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde platformbedrijven, op initiatief van NLdigital. Het Platformcollectief wil meer helderheid bieden over hoe platforms werken en wat hun rol is in de Nederlandse economie. Kijk voor meer informatie op NLdigital.nl/platformcollectief.