Commissie Privacy

De Commissie Privacy draagt vanuit het perspectief van de ICT-branche bij aan de discussie rondom het thema privacy. Uitgangspunt is de balans tussen ICT, innovatie en privacy. Daarnaast houdt deze commissie zich actief bezig met nieuwe privacy wet- en regelgeving en beleid met impact op de sector.

Deelnemers aan de Commissie Privacy zijn vertegenwoordigers van lidbedrijven aangesloten bij NLdigital die binnen hun organisatie op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor privacy en de impact van privacy op de business. Vaak zijn dit privacy officers, security officers of public affairs verantwoordelijken.

Neem voor meer informatie over de Commissie Privacy contact met ons op.