Wat moet je weten over algemene voorwaarden?

CONTRACTEN EN VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden

Onze juristen beantwoorden veel vragen over contracten en voorwaarden. De meestgestelde vragen zetten we voor je op een rij. In dit artikel lees je meer over algemene voorwaarden.

Voor het laatst bijgewerkt in november 2021.

Wat zijn algemene voorwaarden?

De wet definieert algemene voorwaarden als één of meer juridische bepalingen die zijn opgesteld om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen. Algemene voorwaarden zijn dus juridische bepalingen die kunnen gelden voor meerdere van je klanten en waarvan het de bedoeling is dat je ze niet steeds opnieuw hoeft op te stellen.

Onder algemene voorwaarden vallen niet de bepalingen die de kern van de overeenkomst aangeven, zoals bijvoorbeeld bepalingen over wat je als ICT-leverancier gaat leveren, wanneer en tegen welke prijs je dit zal gaan doen. Bepalingen die vaak in algemene voorwaarden van ICT-contracten staan (en die dus geen kernbepalingen zijn) zijn afspraken over:

  • aansprakelijkheid
  • intellectueel eigendom
  • ontbinding en opzegging van de overeenkomst
  • een geschillenregeling
  • het toepasselijk recht op de overeenkomst

Wat is de verhouding tussen een ICT-contract en algemene voorwaarden?

In algemene voorwaarden staan nooit bepalingen die de kern van de overeenkomst aangeven. Daarom is het altijd noodzakelijk om afspraken met elkaar te maken over wat je als ICT-leverancier gaat leveren, wanneer en tegen welke prijs je dit zal doen. In de praktijk zetten we dergelijke afspraken vaak in een ICT-contract. Algemene voorwaarden verklaar je dan van toepassing op het ICT-contract.

Je kan er ook voor kiezen om alle juridische afspraken met je klant vast te leggen in een ICT-contract en geen gebruik te maken van aparte algemene voorwaarden. In de praktijk is dit niet altijd efficiënt.

Welke regels gelden er bij het gebruik van algemene voorwaarden?

Aan het gebruik van algemene voorwaarden is een aantal regels verbonden. Wil je algemene voorwaarden van toepassing laten zijn op jouw ICT-contract? Dan moet je de gewenste set algemene voorwaarden van toepassing verklaren op het contract. Naast de van toepassing verklaring moet je de algemene voorwaarden daadwerkelijk aan de klant ter hand stellen vóór of bij het sluiten van de overeenkomst. Deze terhandstelling van algemene voorwaarden kan op diverse manieren plaatsvinden, afhankelijk van de manier waarop je zaken doet met jouw klant.

Hoe wijs ik de algemene voorwaarden van een ander af?

Als je niet wilt dat je klant zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaart, dan moet je ze ‘uitdrukkelijk’ van de hand wijzen. Dit kun je doen door: de voorwaarden van de andere partij bij naam te noemen, aan te geven dat je de toepasselijkheid van de hand wijst, die van jezelf van toepassing te verklaren en ze vervolgens mee te sturen (bewaar die e-mail goed).

Meer lezen?

Advies en ondersteuning nodig?

Onze juristen geven onder meer advies en ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van contracten en voorwaarden. NLdigital organiseert ook verschillende workshops en bijeenkomsten op dit gebied, waar leden van NLdigital kosteloos aan kunnen deelnemen. Ben je nog geen lid en wil je ook profiteren van deze en vele andere mogelijkheden van het lidmaatschap?

Bekijk de voordelen