Aansprakelijkheid voorkomen? Maak duidelijke afspraken

Als ICT-leverancier wil je aansprakelijkheid zoveel mogelijk voorkomen. Dat kan natuurlijk nooit helemaal, maar je kunt het wel zoveel mogelijk proberen tegen te gaan. Dat is niet alleen een kwestie van de juiste algemene voorwaarden gebruiken. Onze jurist Paula Hooyman deelt in deze blog waar je op moet letten.

In hoeverre je aansprakelijk bent hangt voornamelijk af van drie dingen. Het belangrijkste zijn de afspraken met je klant. Daarnaast is het van belang dat je als ICT-leverancier aan je zorgplicht voldoet. Mocht je dan toch aansprakelijk zijn, is het vervolgens belangrijk om je aansprakelijkheid contractueel te beperken. Eventueel kun je ook een verzekering afsluiten die de schade dekt.

1. Afspraken met je klant

Veel claims komen voort uit onduidelijke afspraken met klanten. Als klanten meer verwachten dan jij als leverancier kunt (of wilt) leveren, ontstaan er problemen. Het is dan ook belangrijk om heldere afspraken te maken in je overeenkomsten. Je bent pas aansprakelijk als er sprake is van een ‘toerekenbare tekortkoming in de nakoming’, oftewel: als je een fout hebt gemaakt en je daarmee je afspraken niet bent nagekomen. Dit hangt af van wat je moest leveren. Wat je moet leveren, heb je met je klanten afgesproken in een overeenkomst. De omschrijving van je diensten en de afbakening daarvan is dus essentieel. Maak duidelijk wat je klanten van jou mogen verwachten, en ook wat zij niet mogen verwachten. Dat voorkomt de meeste problemen.

Inspannings- vs resultaatsverplichting

Belangrijk hierbij is ook het onderscheid tussen een inspanningsverplichting en een resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting houdt in dat je je zult inspannen om een bepaald resultaat te bereiken, maar je garandeert dat resultaat niet. De resultaatsverplichting is een verplichting die veel verder gaat dan de inspanningsverplichting. Je verplicht je dan om een bepaald resultaat te behalen. Als jij aan je klanten duidelijk maakt dat er ‘slechts’ sprake is van een inspanningsverplichting, dan ben je in principe niet aansprakelijk als er iets mis gaat. Niet zolang je je maar voldoende hebt ingespannen om dat te voorkomen en je je dienstverlening zorgvuldig hebt uitgevoerd.

De omschrijving van je leverplicht is dus van belang en het is aan te raden om de inspanningsverplichting op te nemen in je overeenkomst of je algemene voorwaarden. Hier helpen de NLdigital Voorwaarden. Daarin is opgenomen dat alle dienstverlening een inspanningsverbintenis is. Specifiek over beveiliging is in de NLdigital Voorwaarden ook opgenomen dat de leverancier er niet voor in staat dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Maar, dat moet dan wel aansluiten bij je beloftes in je dienstomschrijving.

2. Zorgplicht

Wanneer heb je je dienstverlening zorgvuldig uitgevoerd? Welke inspanning mag van een ICT-leverancier verwacht worden? Bij deze vragen komt de zorgplicht om de hoek kijken. Hier geldt ook: hoe duidelijker je maakt wat je klanten van je mogen verwachten, hoe minder je voor verrassingen kunt komen te staan.

Als ICT-leverancier heb je een bijzondere zorgplicht. Als expert tegenover je klant heb je bovenop de normale zorg van een ‘goed opdrachtnemer’ een zwaardere informatie- en waarschuwingsplicht. Deze bijzondere zorgplicht is recentelijk meer in het nieuws gekomen in verband met beveiliging: als leverancier moet je je klanten wijzen op eventuele (beveiligings)risico’s, en maatregelen voorstellen die de beveiligingsrisico’s verkleinen. Natuurlijk kun je dit invullen als een mogelijkheid tot upselling. Als je klant deze maatregelen niet opvolgt, dan dien je je klant indringend en herhaaldelijk te waarschuwen of alternatieven aan te dragen. Documenteer dit ook, zodat je eventueel achteraf kunt aantonen dat het niet aan jou gelegen heeft. Neemt je klant de voorgestelde adviezen of beveiligingsproducten uiteindelijk niet bij jou af, adviseer dan bijvoorbeeld dat je er dan van uitgaat dat je klant dat bij een andere partij afneemt. Neem eventueel ook afstand van de aansprakelijkheid van eventuele gevolgen van het niet opvolgen van je advies.

Geen duidelijke afspraken?

Is het onduidelijk wat je precies met je klanten hebt afgesproken? Of heb je je afspraken alleen mondeling besproken en niks op papier gezet? Dat is vragen om problemen. Als er dan iets mis gaat in je dienstverlening is het onduidelijk wat je klanten van jou mogen verwachten – en jij van je klanten. Zie over een dergelijke zaak ook onze eerdere blog. In zulke gevallen zal er gekeken moeten worden naar wat partijen ‘redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten’. Hierbij speelt de zorgplicht ook weer een belangrijke rol.

In het kader van de zorgplicht komt, als de afspraken onduidelijk zijn, het risico eerder bij jou als leverancier te liggen. Als ICT-leverancier moet je een ‘adequate dienstverlening’ leveren, zeker als je een marktconforme prijs hanteert. Bij onduidelijke afspraken loop je de kans dat je meer moet leveren dan je bedoeling was en de kosten en schade daarvan voor jouw rekening komen. Daarom is het essentieel om je dienstverlening duidelijk af te bakenen.

3. Aansprakelijkheidsbeperking en verzekering

Ook als je goede afspraken hebt gemaakt, kan er iets fout gaan. Als je toerekenbaar tekort bent gekomen en je klant lijdt daardoor schade, dan kom je toe aan je contractuele aansprakelijkheidsbeperking. Dit staat meestal in de algemene voorwaarden. Hanteer dus goede algemene voorwaarden. In de NLdigital Voorwaarden is je aansprakelijkheid als leverancier flink beperkt. Zorg er ook voor dat je deze op de juridisch juiste manier van toepassing verklaart, anders gelden de voorwaarden niet en is je aansprakelijkheid niet beperkt.

Als je aansprakelijk bent, kan je klant schadevergoeding vorderen. Hier kun je je desgewenst tegen verzekeren via een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. NLdigital heeft in samenwerking met Aon een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Mkb-ICT-dienstverleners ontwikkeld. Deze verzekering biedt een goede en betaalbare dekking tegen schade en dekt ook de (juridische) kosten bij een eventuele procedure.

Vragen?

Heb je op basis van deze informatie nog vragen over aansprakelijkheid, zorgplicht of het hanteren van de juiste voorwaarden? Onze juristen helpen je graag verder.


Deel via:

Gerelateerde artikelen

Mediation als oplossing bij een IT-conflict

Wat als het mis gaat in de samenwerking met de klant? IT-projecten kunnen onder druk staan ​​of zelfs ontsporen door…
Contracten & voorwaarden

Tips van de jurist bij een conflict met de klant

Wat kun jij als IT-ondernemer zonder jurist in dienst leren van de juridische experts? Advocaten Huub de Jong en Esmée…
Contracten & voorwaarden

Gratis diensten aanbieden: 4 tips

Waar moet je op letten als je gratis diensten wilt aanbieden? Of als je korting wilt geven? Onze juristen geven…
Contracten & voorwaarden