Juridische Commissie

Bedrijfsjuristen verenigd

ICT-, internet- en telecommunicatierecht zijn zaken die constant in ontwikkeling zijn. Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met nieuwe, vaak complexe regels. Bedrijfsjuristen ‘vertalen’ die regels naar de praktijk van het bedrijf waarin zij werkzaam zijn. Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan het beheersen van risico’s en aan het succes van hun werkgever. Om het werk van de bedrijfsjuristen te faciliteren is binnen NLdigital de Juridische Commissie actief. Dit netwerk is exclusief toegankelijk voor leden van NLdigital.

Delen en versterken van deskundigheid

De commissie geeft regelmatig advies aan bestuur en bureau van NLdigital. Bij iedere bijeenkomst staat een specifiek thema op de agenda dat uitgebreid wordt behandeld door een deskundige praktijk- of wetenschapsjurist. Deelname aan de Juridische Commissie is voor de juristen uit de achterban van NLdigital ook een middel om hun eigen juridische kennis op peil te houden.

De Juridische Commissie bestaat uit ruim dertig bedrijfsjuristen uit de achterban van NLdigital onder voorzitterschap van Vincent de Vaal van Eurofiber. De bedrijfsjuristen zijn een belangrijke bron van informatie voor het werk van NLdigital op het gebied van de algemene belangenbehartiging.

Sluit je aan

Ben je een bedrijfsjurist? Dan kun je je aansluiten bij de Juridische Commissie zodra jouw bedrijf lid is van NLdigital.