Commissie Privacy

Praat mee over privacy

De commissie Privacy draagt vanuit het perspectief van de ICT-branche bij aan de discussie rondom privacy. Uitgangspunt is de balans tussen ICT, innovatie en privacy. Daarnaast houdt deze commissie zich actief bezig met nieuwe privacy wet- en regelgeving en beleid met impact op de sector. Dit netwerk is exclusief voor leden van NLdigital. Wil je ook deelnemen?

Wat wordt er besproken

Aan de orde komen nieuwe wetsvoorstellen, mogelijke input voor consultation papers, jurisprudentie, eventuele ontwikkelingen rondom de Autoriteit Persoonsgegevens en de privacyrechtelijke stand van zaken op Europees niveau.

Samenwerking

De commissie Privacy werkt nauw samen met de commissie Cybersecurity op verschillende onderwerpen.

Meld je aan

Ben je binnen je organisatie op strategisch niveau verantwoordelijk voor privacy en wil je meepraten? Meld je dan aan. Dit netwerk is exclusief toegankelijk voor leden van NLdigital.