Commissie Digitale Overheid

Overheid en ICT-bedrijfsleven dichter bij elkaar

De overheid moet weten wat er in de markt speelt en de markt moet de behoeften van de overheid kennen. Het vergroten van het onderlinge vertrouwen is een voorwaarde voor succes op de lange termijn. De activiteiten van de commissie Digitale Overheid hebben dan ook tot doel om de overheid en het ICT-bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Dit is een besloten netwerk. Wil je meepraten, laat het ons weten (exclusief voor leden).

Activiteiten

De commissie Digitale Overheid signaleert relevante ontwikkelingen rond het ICT-beleid bij de overheid en adviseert het bestuur van NLdigital over de wenselijke aanpak. Activiteiten van de commissie zijn gericht op het uitwisselen van kennis en het vergroten van het netwerk. Daarnaast worden ook, samen met overheid en politiek, drempels voor zakendoen met de overheid aangepakt.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de activiteiten van deze commissie, of welke rol jij hierin als bedrijfsvertegenwoordiger (van een lidbedrijf van NLdigital) kan spelen? Neem dan contact op met de coördinator van onze ledennetwerken Minoe de Bruin.

Deelnemende bedrijven

De commissie bestaat uit bedrijfsvertegenwoordigers op directieniveau, die zich bezighouden met beleid, regelgeving en strategie en komt minimaal drie keer per jaar bijeen.