Veelgestelde vragen contributie

We geven je antwoord op veelgestelde vragen die we krijgen over de contributie van het lidmaatschap van NLdigital.

Jaarlijks stijgen de kosten voor producten en diensten. En daarmee ook de kosten voor ons als vereniging. Daarom hebben we in de Algemene Ledenvergadering van 2021 besloten om een jaarlijkse inflatiecorrectie voor onze contributie in te voeren.

Zo verzekeren we als vereniging de continuïteit van onze producten en diensten voor leden. En behouden we de slagkracht om op collectief niveau impact te blijven maken voor onze sector.

De hoogte van de contributie is gekoppeld aan de schaal waarin je bedrijf valt. Dit is gebaseerd op het aantal medewerkers per 1 oktober. Vanaf 2023 vragen we jaarlijks in oktober het aantal medewerkers aan ons door te geven. Medewerkers die op de loonlijst staan en in Nederland werkzaam zijn tellen mee. Ieder personeelslid telt als één medewerker, ongeacht deel- of voltijd dienstverband. Hier vind je de vertaling van het aantal medewerkers naar de contributieschalen.

En jaarlijks indexeren we het contributiebedrag aan de hand van de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS, peildatum 15 september. Dit doen we op basis van kwartaal 3 en 4 van 2022 en kwartaal 1, 2 van 2023. Voor 2024 komen we zo op een percentage van 7,08%.

Vervolgens ronden we de contributiebedragen af op tientallen (schaal 1 t/m 4) of honderdtallen (schaal 5 en hoger).

De contributie geldt voor het kalenderjaar 2024. Hiervoor ontvang je begin 2024 de factuur. Je betaalt de jaarlijkse contributie per kalenderjaar. Bij het verkrijgen van het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt de contributie naar rato aangepast.

We passen op de contributie jaarlijks een inflatiecorrectie toe. Voor onze producten en diensten doen we dit niet standaard, maar kijken we om de paar jaar of de prijzen nog kostendekkend zijn en of ze nog aansluiten bij ontwikkelingen in de markt.