Volop aandacht voor digitalisering op Europees niveau

De Europese verkiezingen staan voor de deur en de belangen zijn groot. Hoe gaat Europa de digitale transformatie ondersteunen? Welke standpunten hebben Nederlandse partijen hier in? Wat blijkt: er is volop aandacht voor digitalisering, al zou er op een aantal onderwerpen méér focus moeten liggen.

Wij brachten dit voor je in kaart aan de hand van de Europese verkiezingsprogramma’s van D66, VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en 50PLUS.

D66 & VVD zijn digitale koplopers

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 concludeerden we al dat D66 in Nederland de partij is die het digitaliseringsdossier goed in handen heeft. Dit blijkt ook op Europees niveau het geval te zijn: de partij zet in op een positieve grondhouding, stelt expliciet dat kansen van de digitalisering benut moeten worden en benoemt dat er een goede bescherming van de kritische infrastructuur moet zijn. Ook de VVD ziet de digitalisering vooral als een kans. De partij heeft de ambitie om ‘digitaal koploper te worden’ en zet vooral in op investeren. Binnen deze ambities onderstrepen beide partijen het belang van een vrij en open internet. Het programma van GroenLinks is ambivalenter, ze wil graag een open en vrij digitaal ecosysteem creëren, en ziet techbedrijven als gevaar voor de privacy. GroenLinks ziet ook de overheid als gevaar voor de privacy en wil meer wetten om dat in te perken.

Alle partijen hebben aandacht voor cybercrime

De partijen bespreken in hun programma’s veelal dezelfde thema’s, al zijn logischerwijs de invalshoeken en mate van inzet erg verschillend. Neem cybercrime. Het is goed om te zien dat dit topic voor vrijwel alle partijen van belang is en terugkomt in de diverse programma’s, maar waar het voor CDA dé kern is van de digitaliseringsambities, gaan de andere partijen hier beknopter op in. Ter vergelijking: de PvdA vreest met name voor digitale platforms en zet in op de bescherming van de werknemer in de ‘gig economie’.

Privacy blijft belangrijk thema

Privacy blijft een belangrijk onderwerp voor de partijen. Iedere partij wil de privacy van de burger ten opzichte van de grote ‘tech giganten’ beschermen. Ook de term cybersoevereiniteit wordt genoemd. Hierbij is het opvallend dat 50PLUS inzet op een eigen GPS-systeem, zodat we hiervoor niet van de VS afhankelijk zijn.

Opvallende invalshoeken omtrent digitale content

Met betrekking tot digitale content valt op dat de partijen geoblocking (Je kunt de Nederlandse Netflix alleen in Nederland bekijken) willen opheffen. Ook is er een ambitie om dominante digitale spelers van strengere spelregels te voorzien. De VVD is voor een betere consumentenbescherming. Groenlinks wil wetgeving rond auteursrecht grondig hervormen. Ook stelt ze expliciet dat providers geen verlengstuk van de opsporingsdiensten horen te zijn.

Te weinig aandacht voor 5G

Investeren in de digitale toekomst is een onderwerp in alle verkiezingsprogramma’s. Hier noemt D66 ook digitale ontwikkelingshulp. De VVD wil al inzetten op crypto’s.  Zoals te verwachten valt van een partij als 50PLUS zet zij in op de digitalisering van ouderen. Gezien de impact die digitalisering de komende jaren op mobiel vlak gaat hebben, hadden we de hoop en verwachting dat veel partijen hier aandacht voor zouden hebben. Opvallend genoeg noemen alleen CDA en VVD 5G expliciet in hun programma’s.

En nu: van programma’s naar acties

Op basis van de huidige verkiezingsprogramma’s, lijkt er de komende jaren op Europees niveau volop aandacht te zijn voor digitalisering. We zijn benieuwd naar de aanpak van het uiteindelijke parlement. Als Nederland ICT houden wij ons op Europees niveau bezig met een groot aantal dossiers, en we gaan de komende periode zeker met hen in gesprek hierover. We wachten de uitslag & nieuwe parlementssamenstelling nog even af, want hoewel we in Nederland morgen naar de stembus gaan, gebeurt dat in de rest van Europa pas aanstaande zondag. Op 1 juli gaat het nieuwe parlement van start.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy