Update SZW toekomstbestendige arbeidsmarkt

Vorig jaar heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief (Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt) gestuurd naar de Tweede Kamer met daarin haar plannen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Er is nu een ‘voortgangsbrief uitwerking arbeidsmarktpakket‘ van de minister waarin een vervolg wordt gegeven aan de plannen. 

Aangekondigde maatregelen

De intentie is om mensen in flexibele contracten meer zekerheid te geven over hun inkomen en rooster. Verder moet schijnzelfstandigheid worden teruggedrongen. Daarnaast worden ondernemingen en werkenden geholpen om wendbaarder te zijn. Werkgeverschap moet aantrekkelijk blijven en ondernemingen moeten in staat zijn om te anticiperen op veranderende omstandigheden.

In de brief worden de ambities rondom de hervorming van de arbeidsmarkt (op hoofdlijnen) als volgt weergegeven:

Factsheet

VNO-NCW en MKB Nederland hebben de genoemde maatregelen uit de voortgangsbrief samengevat in een factsheet.


Deel via:

Het laatste nieuws

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy