Tweede Kamer dreigt digitale geletterdheid alsnog weg te bezuinigen

* Update: op 30 mei heeft de Tweede Kamer de motie van Van Meenen verworpen. De motie Peters / Kwint is niet in stemming gebracht, die kan nog op een later moment terugkeren. Tegen de motie stemden: VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Denk NL, Volt Nederland en BIJ1. We zijn heel blij met dit resultaat! Nu is het zaak om door te pakken. Dit incident laat zien hoe wispelturig de politieke realiteit soms kan zijn. Zo lang digitale geletterdheid niet 100% verankerd is in het curriculum, is deze strijd nog niet gestreden. Wij blijven het proces natuurlijk volgen. En hopelijk kunnen we snel melden dat ons onderwijs nu eindelijk klaar is voor de digitale werkelijkheid van nu.*


Aanstaande dinsdag (30 mei) stemt de Tweede Kamer over twee moties die oproepen om digitale geletterdheid in het onderwijs weg te bezuinigen. Na jarenlange inzet om te zorgen voor digitale vaardigheden voor álle kinderen, dreigt de vooruitgang die we hebben geboekt in één keer te verdwijnen. Dat mag niet gebeuren. Daarom hebben we samen met 12 andere partijen een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees hier de brandbrief:  

Brief-moties-digitale-geletterdheidDownloaden

Wil je deze oproep ook steunen? Geef je naam en organisatie door via communicatie@nldigital.nl. We zullen de lijst met ondertekenaars dinsdag voor de stemming updaten.

De brief is ondertekend door:

Hoe zat het ook weer?

NLdigital zet zich, samen met vele anderen, al jaren in om digitale geletterdheid een vast onderdeel te maken van het curriculum. Dat is hard nodig, want sinds de jaren ‘80 is er geen grote update meer geweest van het curriculum. Scholen werken dus met een curriculum dat stamt uit de tijd van voor het internet, de smartphone en social media.

Tot nu springen bedrijven en maatschappelijke organisaties in het gat dat de overheid hier laat vallen. Er zijn tal van goede initiatieven om kinderen toch iets van digitale vaardigheden mee te geven. Maar het is nu aan de scholen zelf om hier iets mee te doen. Dat creëert ongelijkheid, zeker omdat juist scholen in armere wijken hier vaak geen middelen voor hebben.

Leerkrachten geven kinderen gemiddeld een 5,5 voor digitale vaardigheden. Op scholen met veel achterstandsleerlingen is dit zelfs een 4,1. En dat terwijl 81% van de leerkrachten het als een (zeer) grote noodzaak ziet om kinderen meer digitaal geletterd te maken.

Er is breed draagvlak voor het invoeren van digitale geletterdheid. De enige reden dat het nog niet is gebeurd, is traagheid bij de nationale overheid. Telkens is er een reden om invoering uit te stellen. En nu dreigen vier Kamerleden dus met deze moties om digitale geletterdheid in het geheel weg te bezuinigen. Dat levert op zijn minst weer vele jaren vertraging op. En die tijd kunnen we niet missen.


Deel via:

Het laatste nieuws

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy