Prinsjesdag: wordt 2023 het jaar van de digitale vaardigheden?

De stukken zijn naar buiten. De troonrede is uitgesproken. En miljoenen zelfs miljarden euro’s komen en gaan op verschillende prioriteiten van het kabinet. Na publicatie is het beleidsteam van NLdigital direct in de stukken gedoken. Morgen komen we met een uitgebreide analyse van wat ons is opgevallen. Maar vandaag willen we een aantal grote plannen uitlichten die te maken hebben met onze grootste uitdaging: de arbeidsmarkt. Want dit is niet alleen een uitdaging van de digitale sector. Het tekort aan ICT’ers raakt álle sectoren die digitale hulpmiddelen gebruiken. Oftewel alle sectoren.

“Zo vormen personeelstekorten op dit moment een grote belemmering voor de klimaat- en digitale transitie. Deze kabinetsperiode wil EZK daarom, samen met SZW en OCW, de tekorten aan technici en ICT’ers terugdringen. Dat doet het kabinet middels het Actieplan Groene en Digitale Banen.”

Begroting EZK, pagina 13-14

Digitale vaardigheden van de gehele beroepsbevolking

We beginnen bij Economische Zaken en Klimaat (EZK), waar men op dit moment hard werkt aan een Actieplan Groene en Digitale Banen. Maar EZK trekt dit ook breder: zij willen investeren in digitale vaardigheden van de gehele beroepsbevolking, zowel in algemene zin als op specialistische terreinen als cloud & AI. Zij doen dit onder andere met investeringen vanuit het Nationaal Groeifonds. En dat is maar goed ook, want in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er geheel niets te vinden op het vlak van digitale vaardigheden. Dat er niet gedacht wordt over de digitale transitie op SZW is toch enorm bevreemdend. Want juist dat ministerie is verantwoordelijk voor werkgelegenheid, omscholing en bijscholing. Juist daar zitten de budgetten.

Iedereen moet mee kunnen doen

De valse noot bij SZW daargelaten, zien we bij de kersverse Staatssecretaris van Digitale Zaken grote ambities op het vlak van digitalisering. Terwijl zij werkt aan de Werkagenda Digitalisering die we nog dit jaar verwachten, stelt zij centraal dat iedereen mee kan doen:

“Het ministerie van BZK heeft ook een andere belangrijke opdracht: iedereen moet mee kunnen doen in de digitalisering, met respect voor privacy en democratie. Het leven speelt zich immers voor een steeds groter deel af in de digitale wereld.”

Begroting BZK, pagina 8

Digitalisering in het onderwijs

We kijken naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) voor de allerbelangrijkste stap die we kunnen zetten, de meest renderende investering en beste manier om iedereen mee te laten doen. We gaan in Nederland eindelijk echt aan de slag met digitalisering in het onderwijs. Al dit jaar gaan SLO en OCW aan de slag om dit uit te werken. Dit lezen we in hun begroting:

“Met het masterplan basisvaardigheden richten we ons op de leergebieden taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Dat iedere leerling kan lezen, schrijven en rekenen, en kan meedoen in de samenleving is de basis om zelfstandig en zelfverzekerd te kunnen leven.”

Begroting OCW, pagina 13-14

En niet alleen op het vlak van digitale geletterdheid zet OCW stappen. Ook op het vlak van digitale hulpmiddelen zien we investeringen en grote plannen. Onder andere gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds. Zo hebben we goede hoop dat er echt grote stappen gezet gaan worden na jaren weinig voortgang op de Digitaliseringsagenda van het onderwijs.

2023: het jaar van de digitale vaardigheden!?

Nederland digitaliseert en doet dit vanuit een goede uitgangspositie, maar die uitgangspositie vereist onderhoud om goed te blijven. Deze investeringen in het meest waardevolle kapitaal – het human capital zoals men dat in Den Haag noemt – zijn hoognodig. En NLdigital blijft zich inzetten op het waarmaken van de ambities die in deze beleidsstukken staan. Met een doorlopend curriculum, de Werkagenda van de eerste bewindspersoon digitalisering en de investeringen in digitale vaardigheden zetten wij erop in om 2023 het jaar van de digitale vaardigheden te maken.


Deel via:

Jelmer Schreuder

Public policy manager
Neem contact op met
Jelmer Schreuder

Het laatste nieuws

Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Opleiding & arbeidsmarkt

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt