Prinsjesdag 2020: weinig erkenning voor digitale sector die Nederland onder Corona draaiende houdt

De troonrede ging dit jaar uiteraard over de economische- en gezondheidscrisis die het coronavirus in ons land heeft veroorzaakt. NLdigital is echter verbaasd en teleurgesteld dat er daarbij geen erkenning was voor de vitale rol die onze sector heeft gespeeld in de afgelopen maanden. In de miljoenennota gaat het helaas niet veel beter, pas op pagina 19 volgt de meer dan terechte vaststelling: “De digitale infrastructuur is meer dan ooit onmisbaar voor onze samenleving en economie.” Iets dat onmisbaar is, is niet vanzelfsprekend en zou juist de volle aandacht moeten krijgen in deze tijd. Digitalisering is belangrijker dan ooit gebleken en essentieel om de weg naar economisch herstel weer te vinden.

Nederland kon deze crisis beter aan dan ooit tevoren omdat het mogelijk was voor leerkrachten om leerlingen te zien zonder dichtbij te komen, omdat het mogelijk was voor ouders om lesprogramma’s te krijgen thuis, omdat werknemers hun werk ook heel goed vanuit huis konden doen.

Dit ging echter niet vanzelf. De afgelopen maanden hebben duizenden mannen en vrouwen zich uit de naad gewerkt om de capaciteit van de digitale infrastructuur te vergroten, om razendsnel oplossingen te bedenken en uit te voeren, om mensen in de zorg, het onderwijs en talloze andere sectoren te ondersteunen bij het gebruik van digitale tools. Waar de Nederlandse economie 20 jaar geleden tot stilstand zou zijn gekomen, hebben zij ervoor gezorgd dat we grotendeels door konden blijven draaien. We zijn gewend om ons werk achter de schermen te doen, maar het mag niet zo zijn dat dit werk voor lief wordt genomen.

Geen beleid voor thuiswerken

Het eerste punt uit ons verkiezingsmanifest is de noodzaak voor beleid met betrekking tot thuiswerken. Nu we nog in de coronacrisis zitten, is dit niet alleen wenselijk, maar zelfs een noodzaak. Ook daarna zijn de voordelen enorm groot. Momenteel zitten we in wat velen al genoemd hebben “het grootste thuiswerkexperiment ooit”, en met zeer positieve eerste resultaten. Velen zijn tot de conclusie gekomen dat hun privé-werk balans beter op orde is, hun reistijd korter is en hun CO2-voetafdruk kleiner. Het stelt dan ook teleur dat het kabinet niet nu al inzet op beleid op dit vlak.

Kabinet investeert en zet in op omscholing

Naast de kritiek zien we ook een aantal goede punten. Het kabinet investeert met het Groeifonds stevig en Europa voegt hier nog miljarden aan toe. In de prioriteiten van deze investeringsfondsen zien we digitalisering en de infrastructuur gelukkig stevig verankerd. Er is ook goede hoop op extra geld voor bijvoorbeeld verdere digitalisering in het onderwijs.

Goed nieuws op het gebied van de WBSO. De staatssecretaris van EZK schrijft dat het “van groot belang is dat de WBSO goed blijft aansluiten bij de ontwikkelingen op ICT-gebied.” Toepassing van programmatuur als AI, machine learning, big data en model driven engineering moeten vanaf 2022 ook voor de WBSO in aanmerking kunnen komen. Erkenning dus voor het punt dat NLdigital al jaren maakt. Daarnaast wordt het budget voor de WBSO in 2021 incidenteel verhoogd met circa 200 miljoen.

Verder zijn we blij dat onder het kopje onderwijs het project Allemaal Digitaal erkenning krijgt. Als mede-initiatiefnemer zijn we trots op de bijdrage van onze sector in dit project. Tot slot willen we ook het derde steunpakket positief benoemen, zowel vanwege de duidelijke keuze voor langere looptijd als de inzet op bij- en omscholing.


Deel via:

Het laatste nieuws

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving

Implementatie NIS2-richtlijn uitgesteld: dit betekent het voor jou

De Nederlandse overheid is niet op tijd klaar met de implementatie van de NIS2-richtlijn. Benieuwd wat dit voor jouw bedrijf betekent?
Cybersecurity