Pensioenopbouw van TrueBlue naar PNO Media

De Werkgeversvereniging maakt deel uit van NLdigital en behandelt alle onderwerpen die betrekking hebben op de ICK-CAO en het Bedrijfstakpensioenfonds van de ICK (nu nog TrueBlue). Zij behartigt hierin de belangen, adviseert, ondersteunt en dient als vraagbaak voor haar leden: ondernemingen die vallen onder de werkingssfeer van de ICK. Leden van NLdigital kunnen op vrijwillige basis ook gebruik maken van de diensten van de Werkgeversvereniging, zoals het Bedrijfstakpensioenfonds. Op 1 april 2020 gaat de opbouw van pensioenen in de middelloon- en beschikbarepremieregeling voor deelnemers van Pensioenfonds TrueBlue over naar PNO Media.

Dit hebben de sociale partners die zijn betrokken bij de ICK*-cao op 10 oktober 2019 besloten. Dit besluit houdt in dat de opbouw van de DB- en DC-pensioenen van deze deelnemers het beste kan worden ondergebracht bij een groter, toekomstbestendiger pensioenfonds. PNO Media is een groot pensioenfonds in de creatieve sector. Met de overgang naar PNO Media blijft de pensioenopbouw binnen dezelfde werkingssfeer en blijft de identiteit van de ICT-sector geborgd. PNO Media kan beide pensioenregelingen uitvoeren tegen een marktconforme premie en lagere uitvoeringskosten. Bijkomend voordeel is dat de pensioenuitvoering van de DB- en DC-opbouw bij één fonds blijft. Er zijn slechts beperkte aanpassingen van de regelingen nodig.

Zekerheid en continuïteit

Voorzitter Rob de Ridder van Pensioenfonds TrueBlue: “Ons pensioenfonds is vertrouwd en geeft veel ruimte om onze eigen pensioenregeling uit te voeren. Maar dat wordt wel steeds duurder. De kosten stijgen, onder andere doordat er niet genoeg nieuwe medewerkers pensioen bij ons opbouwen. Daarom hebben het fonds en de sociale partners sinds 2018 verschillende scenario’s voor de toekomst onderzocht. In overleg met diverse betrokkenen is besloten om de opbouw van het pensioen in de digitale sector bij PNO Media onder te brengen. Dat biedt zekerheid en continuïteit. Bovendien komt een groter deel van de premie die de medewerkers betalen ten goede van hun pensioen.”

Digitale sector

Nelly Altenburg, voorzitter van PNO Media is enthousiast: “Werknemers en werkgevers in de digitale sector sluiten prima aan op ons huidige klantenbestand in de creatieve sector. De nieuwe markt die we met de komst van TrueBlue openen past bij ons streven naar groei. Die is ook in het belang van onze huidige deelnemers. Wij zijn blij dat de producten van PNO Media – DB en DC – blijken te voorzien in een behoefte. De grootste groep werknemers gaat pensioen opbouwen in de middelloonregeling van PNO Media. Een ander deel gaat over naar onze beschikbarepremieregeling: PNO DC life cycle. Die regeling hebben wij dit jaar op de markt gebracht en is uniek vanwege het hybride karakter. Dat deze regeling de voordelen van DB en DC combineert, bleek een belangrijke factor bij de keuze van TrueBlue voor PNO Media.”

Over TrueBlue Bij Pensioenfonds TrueBlue zijn 99 werkgevers in de digitale sector aangesloten. Het fonds regelt met een middelloonregeling en een beschikbarepremieregeling de pensioenen van 2.700 deelnemers, 5.100 gewezen deelnemers en 600 pensioengerechtigden in deze sector. Het belegd vermogen is € 475 miljoen. Ultimo oktober 2019 was de beleidsdekkingsgraad 97,1%. De actuele dekkingsgraad was 97,2%.

Over PNO MediaPensioenfonds PNO Media verzorgt de pensioenregeling voor 400 werkgevers, 17.000 deelnemers, 31.000 gewezen deelnemers en 10.000 pensioengerechtigden in de creatieve sector. Met een pensioenvermogen van € 6,7 miljard behoort PNO Media tot de 30 grootste pensioenfondsen in Nederland. Ultimo oktober 2019 was de beleidsdekkingsgraad 98,9%. De actuele dekkingsgraad was 95,0%.*Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche


Deel via:

Het laatste nieuws

Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Opleiding & arbeidsmarkt

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt