Overheid investeert in grootschalige omscholing

De overheid gaat via het Nationaal Groeifonds 210 miljoen euro investeren in het bevorderen van om- en bijscholing. Het netwerk van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs & bedrijfsleven, Katapult, heeft vanmiddag bekend gemaakt dat dit bedrag aan hen is toegekend. Katapult noemt digitalisering concreet als één van de grote uitdagingen die ze prioriteren. We hopen dat met dit bedrag eindelijk budget beschikbaar komt voor het oplossen van het enorme arbeidsmarkttekort in de digitale sector. Dit betekent een doorbraak in onze inspanningen om de tekorten aan IT-talent structureel op te lossen!

Daarom investeren in onze sector

De 210 miljoen euro subsidie die het Nationaal Groeifonds heeft toegekend aan Katapult is bedoeld voor om- en bijscholingsprogramma’s voor alle Nederlanders. De adviescommissie van het Groeifonds erkent dat samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven kan functioneren als de “universiteit voor het mkb”. Ook stelt ze als voorwaarde dat de inzet gedaan wordt voor een zo “groot mogelijke maatschappelijke impact”. Katapult wil haar investeringen richten op sectoren met de grootste arbeidsmarktkrapte. Ze noemen digitalisering daarbij niet voor niets: de enorme tekorten in onze sector, het belang van digitalisering én de kansen op de arbeidsmarkt voor IT’ers zijn enorm. Wij werken graag met hen aan het om- en bijscholen van IT’ers.

Eindelijk het tekort oplossen

NLdigital gelooft dat bij- en omscholing dé manier is om op korte termijn het tekort aan IT-talent op te lossen. Er zijn al mooie initiatieven op dit gebied. We willen deze regionale initiatieven graag opschalen en landelijk ondersteuning bieden. Daarom hebben we binnen de Human Capital Agenda ICT met o.a. Katapult gewerkt aan een opschalingsplan om de komende vier jaar 36.000 extra IT’ers op te leiden. Wij zetten het voorwerk dat we in dit plan gedaan hebben graag in voor de verdere uitwerking voor het Nationaal Groeifonds.


Deel via:

Het laatste nieuws

Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Opleiding & arbeidsmarkt

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt