Ook de laatste 20.000 huishoudens moeten we aansluiten op breedband

Iedereen in Nederland moet toegang hebben tot snel internet, vindt een consortium waaraan de telecomproviders en brancheverenigingen NLconnect en NLdigital zich hebben verbonden. Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital: “We willen een breedgedragen wens vervullen namelijk dat alle gezinnen in buitengebieden ook kunnen meedoen in onze digitale samenleving. Want digitalisering speelt een belangrijke en steeds grotere rol in het dagelijks leven alle Nederlanders; om te kunnen solliciteren, te leren, te werken, je administratie te organiseren of om sociale contacten te onderhouden.” De wens van het consortium sluit ook aan bij de Agenda Platteland van de P10, het netwerk van grote plattelandsgemeenten.

De laatste 20.000 huishoudens

Mathieu Andriessen, directeur van NLconnect: “Brussel geeft de Nederlandse politiek via het Europees Herstelfonds een niet te missen kans. Maar dan moeten we nu de aanvraag doen. Anders is er te weinig tijd. Met geld uit het Europese Herstelfonds kan de markt de laatste 20.000 geïsoleerde of moeilijk bereikbare huishoudens in Nederland voorzien van een snelle vaste breedband-internetverbinding.” De markt is bereid substantieel mee te investeren, het onrendabele deel kan betaald worden met geld uit het Herstelfonds. Hiervoor heeft NLdigital, namens het consortium, een voorstel ingediend bij het ministerie van Economische Zaken.

Het enige land

Met het Europees Herstelfonds kan de Europese Unie 750 miljard euro verdelen over de lidstaten om de economische gevolgen van de coronapandemie te herstellen. Voor Nederland ligt er in Brussel ongeveer 5,6 miljard euro klaar. Maar, onder andere door een lange formatie, heeft Nederland als enige land nog geen aanvraag gedaan voor subsidies of leningen uit dit fonds. De Bruijn: “Dus waar andere landen aan het investeren zijn om de gevolgen van de coronapandemie in te dammen, laat Nederland nu kansen liggen. Terwijl dit fonds een unieke mogelijkheid biedt om projecten te realiseren die iedereen in Nederland digitaal voorwaarts helpen.”

Nieuwe kabinetsstukken

Op 1 november publiceerde het demissionair kabinet lijsten met mogelijke projecten waarvoor het herstelfonds gebruikt kan worden. Het kabinet lijkt hiermee voor te sorteren om het fonds in te zetten voor bestaande projecten, in plaats van nieuwe investeringen. De Bruijn: “Dat is een gemiste kans. Laten we nu inzetten op duurzame, digitale innovatie waar burgers en bedrijven mee vooruit kunnen. En het Europees Herstelfonds niet gebruiken voor de dekking van al bestaande projecten.”

De tijd dringt

De tijd dringt bovendien, want halverwege 2022 moeten de aanvragen binnen zijn bij de EU. En ook belangrijk: één van de voorwaarden van de EU is dat de projecten gerealiseerd worden vóór 2026. Andriessen: “Dit wordt steeds lastiger, als de politiek de aanvragen blijft uitstellen.”


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy