Ook de laatste 20.000 huishoudens moeten we aansluiten op breedband

Iedereen in Nederland moet toegang hebben tot snel internet, vindt een consortium waaraan de telecomproviders en brancheverenigingen NLconnect en NLdigital zich hebben verbonden. Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital: “We willen een breedgedragen wens vervullen namelijk dat alle gezinnen in buitengebieden ook kunnen meedoen in onze digitale samenleving. Want digitalisering speelt een belangrijke en steeds grotere rol in het dagelijks leven alle Nederlanders; om te kunnen solliciteren, te leren, te werken, je administratie te organiseren of om sociale contacten te onderhouden.” De wens van het consortium sluit ook aan bij de Agenda Platteland van de P10, het netwerk van grote plattelandsgemeenten.

De laatste 20.000 huishoudens

Mathieu Andriessen, directeur van NLconnect: “Brussel geeft de Nederlandse politiek via het Europees Herstelfonds een niet te missen kans. Maar dan moeten we nu de aanvraag doen. Anders is er te weinig tijd. Met geld uit het Europese Herstelfonds kan de markt de laatste 20.000 geïsoleerde of moeilijk bereikbare huishoudens in Nederland voorzien van een snelle vaste breedband-internetverbinding.” De markt is bereid substantieel mee te investeren, het onrendabele deel kan betaald worden met geld uit het Herstelfonds. Hiervoor heeft NLdigital, namens het consortium, een voorstel ingediend bij het ministerie van Economische Zaken.

Het enige land

Met het Europees Herstelfonds kan de Europese Unie 750 miljard euro verdelen over de lidstaten om de economische gevolgen van de coronapandemie te herstellen. Voor Nederland ligt er in Brussel ongeveer 5,6 miljard euro klaar. Maar, onder andere door een lange formatie, heeft Nederland als enige land nog geen aanvraag gedaan voor subsidies of leningen uit dit fonds. De Bruijn: “Dus waar andere landen aan het investeren zijn om de gevolgen van de coronapandemie in te dammen, laat Nederland nu kansen liggen. Terwijl dit fonds een unieke mogelijkheid biedt om projecten te realiseren die iedereen in Nederland digitaal voorwaarts helpen.”

Nieuwe kabinetsstukken

Op 1 november publiceerde het demissionair kabinet lijsten met mogelijke projecten waarvoor het herstelfonds gebruikt kan worden. Het kabinet lijkt hiermee voor te sorteren om het fonds in te zetten voor bestaande projecten, in plaats van nieuwe investeringen. De Bruijn: “Dat is een gemiste kans. Laten we nu inzetten op duurzame, digitale innovatie waar burgers en bedrijven mee vooruit kunnen. En het Europees Herstelfonds niet gebruiken voor de dekking van al bestaande projecten.”

De tijd dringt

De tijd dringt bovendien, want halverwege 2022 moeten de aanvragen binnen zijn bij de EU. En ook belangrijk: één van de voorwaarden van de EU is dat de projecten gerealiseerd worden vóór 2026. Andriessen: “Dit wordt steeds lastiger, als de politiek de aanvragen blijft uitstellen.”


Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving