NLdigital vraagt samen met DDA aandacht voor maatschappelijk belang datacenters

In aanloop naar een debat over datacenters in de Tweede Kamer heeft NLdigital samen met branchevereniging DDA nogmaals gepleit voor datacenters als cruciaal onderdeel van de digitale economie en samenleving. In een brief aan de Kamercommissie worden de uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening, energie en klimaat in perspectief geplaatst.

De brief vormt hiermee een aanvulling op het rapport van de DDA Impact 2022, datacenters in Nederland, met daarin de laatste feiten en cijfers over de datacenter sector en op het onderzoek van het Rathenau Instituut Beter beslissen over datacentra.

Hoe nu verder?

Wat NLdigital en de DDA betreft zijn datacenters een onlosmakelijk onderdeel van deze onmisbare digitale infrastructuur die het fundament vormt van de in rap tempo digitaliserende samenleving in Nederland en Europa. Om de ambities en uitdagingen op klimaat, ruimtelijke ordening en digitalisering verstandig te organiseren is goede informatie en een open dialoog met de direct betrokken partijen nodig. Dit geldt in het bijzonder voor het aanstaande beleid met betrekking tot de vestiging van hyperscale datacenters. Zodat in goede samenwerking tussen publieke en private partijen de kansen voor verdienvermogen, verbinding en verduurzaming optimaal worden benut. Daarnaast stellen wij voor de constructieve initiatieven op het gebied van datacenters, die afgelopen jaren op regionale schaal zijn ontwikkeld, op te schalen naar landelijk niveau;


Deel via:

Het laatste nieuws

Handige ‘wie doet wat’ kabinet-Schoof

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Politiek & wetgeving

Reminder! Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Bedrijven en instellingen investeren vaak veel tijd en geld in het begeleiden van stagiairs en het opleiden van eigen medewerkers. VNO-NCW/MKB-Nederland en brancheorganisaties willen graag helder krijgen hoeveel tijd en geld bedrijven en instellingen precies daarin steken.
Opleiding & arbeidsmarkt

NLdigital reageert op Nederlandse NIS2-implementatiewet

NLdigital heeft een reactie verstuurd op de consultatie van de Cyberbeveiligingswet, de Nederlandse implementatie van de NIS2-richtlijn.
Cybersecurity

Gezamenlijk persbericht: Omgevingsdiensten en datacenters tekenen gezamenlijke aanpak voor energiebesparing servers

Het energiegebruik van servers in datacenters gaat omlaag. Op 27 juni, tijdens Nationale Energiedag, tekenen vertegenwoordigers uit de datacenterbranche voor...
Duurzaamheid

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity