NLdigital steunt brede oproep digitale sector om 30%-regeling te behouden

In aanloop naar de Voorjaarsnota – de update van het Kabinet over de financiële plannen voor 2022 – is de 30%-regeling wederom ter discussie gesteld. Om het belang van het behoud van deze regeling te benadrukken heeft een groot aantal partijen en vertegenwoordigers vandaag een brief aan het Kabinet gestuurd. NLdigital ondersteunt deze oproep van harte.

De 30%-regeling stelt bedrijven onder voorwaarden in staat om 30% van het salaris onbelast uit te keren aan werknemers uit het buitenland voor een periode van 5 jaar. Daarnaast kunnen bedrijven zaken als verhuisvergoedingen en vergoedingen van scholing van kinderen van medewerkers ook onbelast vergoeden.

De regeling is daarmee een mooie financiële prikkel voor internationaal talent om in Nederland te gaan werken. De regeling is daarmee voor veel bedrijven in de digitale sector een essentieel instrument om internationaal talent naar Nederland te halen en voor langere tijd aan Nederland te binden. Met het oog op de enorme tekorten in de sector is dit cruciaal voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.

In 2019 is de regeling al eens versoberd. Verdere versobering of zelfs afschaffing heeft een sterk negatieve impact op de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse digitale sector en moet daarom voorkomen worden.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy