NLdigital en VNG versterken samenwerking

Deze maand hebben NLdigital en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een eerste gezamenlijk diner pensant gehouden. Het doel van dit initiatief is om elkaar beter te leren kennen en beter te leren begrijpen. Uit eerder uitgevoerd onderzoek (Quickscan Aanbesteden) naar de aanbestedingspraktijk in de gemeentelijke markt kwam namelijk naar voren dat er behoefte is aan structureel strategisch overleg tussen de IT-markt en gemeenten. Een strategische dialoog waarbij ook praktische problemen van het zaken doen met elkaar aan de orde komen.

Eerste diner pensant

In Utrecht gingen gemeenten en bedrijven met elkaar in gesprek. Doel: elkaars problemen en gedachten beter te leren begrijpen en te werken aan een betere relatie. De inleiding werd verzorgd door Nitesh Bharosa, van de TU Delft en Digicampus, over het thema vertrouwen. Vertrouwen is essentieel om te komen tot een goede samenwerking tussen overheid en markt. Gesproken werd onder andere over problemen die bedrijven ondervinden met aanbestedingen. Bijvoorbeeld in de grote verschillen hoe gemeenten omgaan met de markt. Standaardisatie van afspraken lijkt daarbij een mogelijke oplossingsrichting. Ook was er aandacht voor de voorzichtigheid in de relatie met de markt bij gemeenten. Ze opereren veelal in een glazen huis, en zijn daardoor vaak risicomijdend.

Behalve vertrouwen werd ook het onderwerp kennis besproken. Kennis over de inhoud, maar ook van het proces. Afgesproken is dat daar gezamenlijk werk van gemaakt zal worden. Ook is de wens uitgesproken om meer op strategisch niveau met elkaar in gesprek te gaan. Een gesprek over de uitdagingen en opgaves waar de gemeenten voor staan en hoe digitalisering daar een bijdrage aan kan leveren.

Vervolg

In 2024 organiseren we nog een aantal diners pensant, waar zowel gemeenten als IT-leveranciers binnen de lokale overheid bij aanwezig zijn. In deze bijeenkomsten zal verder worden gewerkt aan een betere relatie tussen de leveranciers en de gemeenten. NLdigital en de VNG pakken de ideeën op en werken de suggesties uit van de diners.

Praat ook mee

Ben je lid van NLdigital en wil je ook met de VNG en gemeenten in gesprek? Laat het dan weten aan Dirk van Roode.


Deel via:

Dirk van Roode

Public policy manager
Neem contact op met
Dirk van Roode

Het laatste nieuws

Handige ‘wie doet wat’ kabinet-Schoof

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Politiek & wetgeving

Reminder! Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Bedrijven en instellingen investeren vaak veel tijd en geld in het begeleiden van stagiairs en het opleiden van eigen medewerkers. VNO-NCW/MKB-Nederland en brancheorganisaties willen graag helder krijgen hoeveel tijd en geld bedrijven en instellingen precies daarin steken.
Opleiding & arbeidsmarkt

NLdigital reageert op Nederlandse NIS2-implementatiewet

NLdigital heeft een reactie verstuurd op de consultatie van de Cyberbeveiligingswet, de Nederlandse implementatie van de NIS2-richtlijn.
Cybersecurity

Gezamenlijk persbericht: Omgevingsdiensten en datacenters tekenen gezamenlijke aanpak voor energiebesparing servers

Het energiegebruik van servers in datacenters gaat omlaag. Op 27 juni, tijdens Nationale Energiedag, tekenen vertegenwoordigers uit de datacenterbranche voor...
Duurzaamheid

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity