Nieuwe voorzitter Juridische Commissie

De Juridische Commissie, het ledennetwerk van NLdigital voor bedrijfsjuristen, heeft een nieuwe voorzitter. Na ruim 24 jaar, waarvan 15 jaar als voorzitter, heeft Marc Voskuil van Atos de voorzittershamer overgedragen aan Vincent de Vaal van Eurofiber.

Na deze lange staat van dienst heeft de commissie in stijl afscheid genomen van Marc Voskuil, een betrokken, deskundig en humoristisch boegbeeld en heeft er alle vertrouwen in dat in Vincent een goede opvolger is gevonden. In de afgelopen periode heeft de Juridische Commissie onder het voorzitterschap van Marc veel betekend voor de leden van NLdigital en de relatie met diverse klantvertegenwoordigers, zoals onder meer lokale overheden en de Rijksoverheid, het (juridisch) up to date en marktconform houden van algemene voorwaarden. Verder gaan ze natuurlijk door met andere activiteiten waarbij externe partijen (advocaten of andere deskundigen) hen bijpraten over actuele ontwikkelingen.

Marc Voskuil:  ‘Als vakgenoten delen en versterken wij in de Juridische Commissie onze deskundigheid. De Juridische Commissie heeft in de afgelopen periode gezien dat ook NLdigital haar juridische organisatie heeft versterkt door een duidelijke profilering en professionalisering met betrokken juristen als Irvette Tempelman en Sylvia Huydecoper en met Inge Bremmer als Hoofd Juridische zaken. Een belangrijk en baanbrekend product dat NLdigital op de markt heeft gezet is de Data Pro Code, de gedragscode voor verwerkers die inmiddels ook is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens, inclusief een certificeringsprocedure voor leden en niet-leden.’

We danken Marc hartelijk voor al zijn werk en wensen Vincent veel succes in zijn nieuwe rol als voorzitter. Op de foto een deel van de Juridische Commissie tijdens het afscheid van voorzitter Marc Voskuil (met bloemen). Nieuwe voorzitter, Vincent de Vaal, links op de foto. 

Over de Juridische commissie

De leden van NLdigital worden steeds vaker geconfronteerd met nieuwe, vaak complexe regels. Bedrijfsjuristen ‘vertalen’ die regels naar de praktijk van het bedrijf waarin zij werkzaam zijn.Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan het beheersen van risico’s en aan het succes van hun werkgever. Om het werk van de bedrijfsjuristen te faciliteren is binnen NLdigital de Juridische Commissie actief.De commissie geeft regelmatig advies aan bestuur en bureau van NLdigital. Bij iedere bijeenkomst staat een specifiek thema op de agenda dat uitgebreid wordt behandeld door een deskundige praktijk- of wetenschapsjurist. Deelname aan de Juridische Commissie is voor de juristen uit de achterban van NLdigital ook een middel om hun eigen juridische kennis op peil te houden.

Over de ledennetwerken

De ledennetwerken van NLdigital zijn een belangrijk onderdeel van de vereniging om relevante contacten op te doen en om stem van de sector bij beleidsmakers en andere belanghebbenden te zijn. We geloven dat digitale technologie Nederland beter maakt. We helpen onze leden om hun doelen te bereiken. We bieden ondernemers kennis en gereedschap om beter te ondernemen. Zo werken we samen aan een sterke digitale sector en een sterke digitale economie.


Deel via:

Het laatste nieuws

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy