Nieuwe thuiskopietarieven ondoorzichtig en te hoog

Op 18 november zijn de nieuwe tarieven voor de thuiskopieheffing gepubliceerd. NLdigital is het niet eens met het besluit. De wijze waarop deze tarieven tot stand komen is verre van transparant. En de hoge tarieven, die door de consument worden opgebracht, doen geen recht aan de verdwijnende schade voor rechthebbenden van voor thuisgebruik gemaakte kopieën.

Consumenten maken als gevolg van technologische ontwikkelingen steeds meer gebruik van betaalde streamingdiensten. Het kopiëren van auteurs- en nabuurrechtelijke beschermde content is hierdoor sterk afgenomen. Desondanks blijft de totale thuiskopieheffing al jaren op hetzelfde hoge niveau van circa € 40 mln. per jaar. Geld dat door de Nederlandse consument wordt opgebracht. Hiermee gaat de nieuwe thuiskopieheffing totaal voorbij aan de nieuwe – betaalde – distributievormen die in de plaats zijn gekomen voor de CD, DVD en MP3-bestanden. NLdigital en de andere marktpartijen pleiten daarom al jaren voor een herziening van de tarieven en de wijze waarop deze tot stand komen.

Uitspraak van de rechter

In lijn met dit pleidooi heeft het Gerechtshof Den Haag eerder dit jaar geoordeeld dat ‘offline streaming copies’ inderdaad geen thuiskopie zijn. Er behoeft dus over offline kopieën binnen streamingdiensten als Netflix of Spotify geen thuiskopieheffing te worden betaald. De heffing moet een vergoeding zijn voor geleden schade door het maken van thuiskopieën. Doordat het gebruik van streamingdiensten nog steeds toeneemt, neemt die schade juist af. De thuiskopieheffing loopt daarom steeds verder uit de pas met de technische en economische realiteit. De tarieven moeten fors dalen – in ieder geval meer dan zoals nu door de SONT voorzitter vastgesteld.

Onafhankelijk onderzoek

De meeste tarieven dalen slechts licht en opvallend genoeg stijgt een enkel tarief zelfs, zonder duidelijke onderbouwing. De wijze waarop de tarieven tot stand komen is niet transparant. De vertegenwoordigers van de betalingsplichtigen hebben daarom tegen dit voorstel gestemd. NLdigital en de andere vertegenwoordigers van marktpartijen pleiten voor een fundamentele herijking van de wijze waarop de thuiskopieheffing wordt vastgesteld. Hierin dient op basis van onafhankelijk onderzoek te worden bepaald wat de werkelijke schade is die rechthebbenden nog lijden.

Over de SONT

De tarieven worden vastgesteld door de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT).  Binnen de SONT onderhandelen vertegenwoordigers van rechthebbenden als artiesten, schrijvers en producenten met vertegenwoordigers van fabrikanten en distributeurs van elektrische apparaten met opslagcapaciteit (NLdigital, NLconnect, Techniek NL en STOBI-FIAR) over de hoogte van de thuiskopietarieven en over welke voorwerpen een vergoeding verschuldigd is. Wanneer beide groepen belanghebbenden het niet eens zijn beslist de voorzitter.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy