Moderniseer toezicht AP om nieuwe privacy-schandalen te voorkomen

Deze week werd bekend dat de implementatie van DigiD op de website coronatest.nl niet voldoet aan de veiligheidseisen. Vorige week moest minister De Jonge al diep door het stof in het Kamerdebat over het datalek bij de GGD. De Tweede Kamer had onvoldoende vertrouwen in de maatregelen die de minister en de GGD aankondigden. Een meerderheid stemde daarom in met een voorstel om de capaciteit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) flink uit te breiden.

Dat klinkt mooi, maar het is nog maar de vraag of deze extra mensen een volgend datalek kunnen voorkomen. Ook met twee keer zo veel handhavers kan de AP niet bij elke organisatie in Nederland achter de voordeur kijken. De sleutel ligt in het moderniseren van haar rol: organiseer toezicht dichter op de werkvloer, met de nadruk op preventie.

Avg vraagt om toezicht dicht op de organisatie

Een belangrijke conclusie uit het Kamerdebat was dat het GGD-lek kon gebeuren omdat er te weinig aandacht was voor privacy. Er waren wel signalen dat het systeem kwetsbaar was, maar niemand greep in. Om dat te voorkomen heb je iemand nodig die dicht op de organisatie zit, mandaat heeft en privacy hoog op de prioriteitenlijst heeft staan. In de Avg wordt een dergelijke vorm van toezicht aangemoedigd. De wet gaat uit van een getrapt model: toezicht door management, door een onafhankelijke FG, door sectorale gedragscodes en certificeringen en tot slot door de nationale toezichthouder. Bij NLdigital hebben we al vroeg ingezet op een sectorale gedragscode met bijbehorende certificering. Onze onafhankelijke auditor komt bij bedrijven over de vloer, stelt de juiste vragen en toetst op gedrag. De ervaring van de afgelopen drie jaar leert dat dit voor bedrijven verrassende inzichten oplevert. Bedrijven die op deze manier hun Avg-compliance regelen, leggen dus automatisch de nadruk op preventie, bewustzijn en gedrag.

Andere rol voor AP

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in deze opzet een belangrijke rol. Onze Data Pro gedragscode is formeel door de AP goedgekeurd. Ook de certificering kan de goedkeuring van de AP krijgen. Ze speelden daarin een constructieve en adviserende rol, zonder hun taak als toezichthouder uit het oog te verliezen. Deze wisselwerking tussen privacy-autoriteit, branchevertegenwoordigers en bedrijven zorgt uiteindelijk voor een invulling van de Avg die praktisch toepasbaar is en potentiële problemen zo vroeg mogelijk identificeert. Wij pleiten daarom voor een andere rol voor de AP: zet de extra capaciteit in om systeemtoezicht te organiseren en organisaties te informeren en begeleiden. Dit is de enige manier om een complex en veelomvattend onderwerp als gegevensbescherming toekomstbestendig te borgen. En de beste manier om een herhaling van het debacle bij de GGD te voorkomen.


Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving