Model Klokkenluidersregeling ICT-sector 2023 beschikbaar

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming Klokkenluiders in werking getreden. Deze vervangt de Wet Huis voor de Klokkenluiders. In verband met het wijzigen van deze wet hebben we een nieuw Model Klokkenluidersregeling voor ICT-bedrijven opgesteld, waarin de aangewezen wijzigingen zijn verwerkt.

Met de invoering van de Wet bescherming Klokkenluiders is onder andere de kring van personen voor wie het benadelingsverbod geldt uitgebreid. Verder is er sprake van verschuiving van de bewijslast, geldt de meldregeling ook voor inbreuken op het recht van de Europese Unie en is direct extern melden een expliciete mogelijkheid. Ook zijn de administratieve en registratieverplichtingen aangescherpt.

Wat is het?

Een klokkenluidersregeling is een regeling waarin wordt aangegeven hoe een misstand of inbreuk binnen een organisatie intern en extern kan worden gemeld en waarin wordt aangegeven hoe de melder wordt beschermd tegen eventuele benadeling in verband met die melding. Ben je lid van NLdigital, dan kun je de Model Klokkenluidersregeling hieronder downloaden.

Dit product is alleen voor leden

Ben je nog geen lid van NLdigital maar ben je wel geïnteresseerd in meer informatie over het lidmaatschap? Lees hier meer over ons lidmaatschap.

Wanneer verplicht?

Een ICT-bedrijf is verplicht om een klokkenluidersregeling vast te stellen, als er binnen de organisatie 50 of meer personen werkzaam zijn. Hieronder vallen niet alleen medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van het ICT-bedrijf, maar ook uitzendkrachten, stagiairs en vrijwilligers, als zij een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

Zijn er minder dan 50 werkzame personen, dan hoeft het ICT-bedrijf geen klokkenluidersregeling op te stellen, het mag natuurlijk wel. Er zijn een aantal uitzonderingen. Voor sommige organisaties geldt namelijk dat zij ook bij minder dan 50 werkzame personen een regeling moeten opstellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van financiële diensten. Zie voor de uitzonderingen www.huisvoordeklokkenluiders.nl.

Heb je binnen je ICT-bedrijf 50 tot 249 werkzame personen? Dan moet de klokkenluidersregeling uiterlijk op 17 december 2023 aan de nieuwe wet voldoen. Een ICT-bedrijf met 250 of meer werkzame personen moet direct na inwerkingtreding van de wet al zorgen voor een up-to-date regeling.

Heb je vragen over de Klokkenluidersregeling? Neem dan contact op met onze HR-adviseur Martine van der Werf.


Deel via:

Martine van der Werf

HR-adviseur & Jurist arbeidsrecht
Neem contact op met
Martine van der Werf

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy