Minister Dekker erkent zorgen data-uitwisseling buitenland, maar onderschat volle omvang probleem

Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft de uitwisseling van data met de VS en andere landen onder druk gezet. Vorige week vroegen we de Tweede Kamer om politieke aandacht voor deze situatie en waar mogelijk druk om snel tot een oplossing te komen. Die brief leidde tot vragen in de Tweede Kamer van VVD, CDA, D66 en SP, een reactie van premier Rutte en een brief van minister Dekker.

We zijn blij met de aandacht voor het probleem en met de uitvoerige reactie van minister Dekker op onze zorgen en suggesties. De minister deelt de zorgen over de gevolgen van Schrems II voor alle organisaties; klein, groot, privaat én publiek. Wat concrete oplossingen betreft: zowel minister Dekker als premier Rutte verwijzen naar de Europese Commissie en de gezamenlijke Europese toezichthouders (EDPB). De bal ligt duidelijk bij Europa. We hopen dat Nederland de vinger aan de pols blijft houden in Europa en zich proactief blijft opstellen.

Minister noemt onterecht Art. 49 Avg als oplossing

Een punt van aandacht in de reactie van minister is de verwijzing naar artikel 49 AVG als oplossingsrichting. Minister Dekker wekt mogelijk de indruk dat art. 49 AVG tijdelijk als een soort vangnet kan fungeren, maar dat is niet het geval. Artikel 49 AVG is in de praktijk geen structurele oplossing. Deze grondslag kan alleen gebruikt worden voor doorgiften die ‘incidenteel’ of ‘niet repetitief’ zijn. Het feit dat deze afwijkingen een last resort zijn (alleen te gebruiken wanneer er geen adequaatheidsbesluit of andere passende waarborgen van toepassing zijn) benadrukt het uitzonderlijke karakter van deze afwijkingen. Zie het kader hieronder voor een meer uitgebreide toelichting. Dit wekt bij ons de indruk dat de minister zich bewust is van de problemen maar de volle omvang ervan (wellicht) nog niet volledig inziet. Bedrijven – van alle sectoren en groottes – zitten klem totdat er een politieke oplossing wordt gevonden. We roepen de minister dan ook op om op dit dossier een voortrekkersrol op zich te nemen en de Europese Commissie en de European Data Protection Board actief te vragen dit dossier met grote urgentie te behandelen.

Bron: richtsnoeren Art. 49 (pdf, p. 3-5).


Deel via:

Het laatste nieuws

Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Opleiding & arbeidsmarkt

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt