Miljoenennota 2023: beleidsarm, aanpak ICT-arbeidsmarkt schiet tekort

NLdigital volgt voor jou actuele politieke ontwikkelingen. Gisteren werd de troonrede uitgesproken en de miljoenennota gepresenteerd. Dit jaar, zoals verwacht, weinig echt nieuwe aankondigen vanwege de demissionaire status van het Kabinet. De meeste aandacht ging dit jaar uit naar de 2 miljard die wordt vrijgemaakt om de armste groepen in de samenleving tegemoet te komen. We zetten we de meest opvallende en nieuwe zaken voor je op een rij.

Troonrede

Een positieve verrassing in de troonrede dit jaar. De koning had hierin expliciet aandacht voor het belang van digitalisering. Zo stelde hij dat “Digitalisering en kunstmatige intelligentie leiden tot nieuwe kansen en risico’s op het gebied van werk, gezondheidszorg, onderwijs en economie. Het Kabinet zet stappen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en vertrouwd kan meedoen, onder meer door mensen te helpen digitale vaardigheden op te doen.” Goed om te lezen dat hier de focus ligt op de kansen van digitale technologie. En dat er oog is voor het belang van digitale vaardigheden om ook iedereen van deze kansen te kunnen laten profiteren. Digitalisering krijgt terecht een steeds prominentere plek in de Prinsjesdagstukken. Computable maakte hierover een mooie analyse.

“Digitalisering en kunstmatige intelligentie leiden tot nieuwe kansen en risico’s op het gebied van werk, gezondheidszorg, onderwijs en economie. Het Kabinet zet stappen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en vertrouwd kan meedoen, onder meer door mensen te helpen digitale vaardigheden op te doen.” – Troonrede

Fiscaliteit

Het Kabinet verruimt een aantal investeringsregelingen, waarbij de WBSO voor de digitale sector de meest belangrijke is. Zowel structureel als incidenteel komt er geld. En met een jaarlijkse indexatie is er ook garantie dat de WBSO ook in de toekomst op peil blijft. Helaas wordt de mkb-winstvrijstelling verlaagt van 14 procent naar 12,7 procent. Ook zelfstandigen gaan er in de plannen op achteruit. De zelfstandigenaftrek wordt in 2024 verlaagd van € 5030,- naar € 3750,-. De onbelaste reiskostenvergoeding gaat versneld omhoog naar € 0,23 per 1 januari 2024.

Economisch beleid

Er wordt € 100 miljoen vrijgemaakt om de doorgroei van start-ups te stimuleren. Ook wordt er € 100 miljoen geïnvesteerd in economische veiligheid om daarmee de (technologische) afhankelijkheid van het buitenland te verminderen. Om netcongestie op de elektriciteitsnetwerken tegen te gaan is in 2024 en 2025 € 84 miljoen beschikbaar.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Dit jaar veel aandacht voor het arbeidsmarkttekort voor ICT’ers. In diverse begrotingen van ministeries wordt het tekort van ICT’ers genoemd als probleem. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil zich inzetten voor meer ICT-specialisten en ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat refereert aan het Actieplan Duurzame en Digitale banen om de krapte aan te pakken. Helaas is er behalve een constatering van het probleem geen extra geld beschikbaar. Teleurstellend wordt aangegeven dat het “aan een volgend Kabinet is om hierin opnieuw prioritering aan te brengen”. Wel wordt gesteld dat “geld maar één keer uitgegeven kan worden en moet daarom gericht worden op die opgaven waar de meeste maatschappelijke winst te boeken is”. Een zeer terechte opmerking wat NLdigital betreft.

Digitale samenleving

In de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat dat er in 2024 en verder subsidies worden verstrekt op het gebied van digitale inclusie, AI en Publieke Waarden. De Alliantie Digitaal Samenleven ontvangt een subsidie voor het programmabureau van de Alliantie, een subsidie voor activiteiten ter bevordering van de digitale bewustwording voor mensen die niet mee kunnen doen in de digitale samenleving en een subsidie voor de Stichting Allemaal Digitaal die gedoneerde digitale apparaten gebruiksklaar maakt en ter beschikking stelt aan kwetsbare mensen. Goed nieuws dus voor het belangrijke werk dat de stichting doet en waar NLdigital ook bij betrokken is.

Duurzaamheid

In de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt circulaire economie voor het eerst apart op de begroting genoemd. Een bevestiging van het toenemende belang van dit thema. Het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) heeft daarmee een vaste plek gekregen voor de uitvoering. In 2024 staat hiervoor € 82,4 miljoen op de begroting, zodat steeds meer spullen en materialen aan het eind van hun levensduur een nieuwe, nuttige bestemming krijgen.

Cybersecurity en Toezicht

Uit de begrotingen van de ministeries van JenV, BZK en EZK valt op te maken dat het Kabinet steeds meer middelen vrijmaakt voor cybersecurity en toezicht op de vele nieuwe Europese regels die op de digitale sector van toepassing zijn en worden. Zo krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens komende jaren fors meer geld, waaronder € 3,6 miljoen voor toezicht op algoritmes en groeit door naar een begroting van € 43 miljoen per jaar. Ook de Rijksdienst voor Digitale Infrastructuur krijgt er € 10 miljoen bij voor de extra toezichtstaken die er komen vanwege de NIS2 en, op termijn, de CRA. Ook de samenvoeging van het NCSC, DTC en CSIRT-DSP wordt voortgezet en lijkt te worden versneld. Eind 2024 moet de CSIRT-DSP met het NCSC gefuseerd zijn. De fusie met het DTC tot één organisatie zal in 2026 worden voltooid.


Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Cybersecurity

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Cybersecurity

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Cybersecurity

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Cybersecurity

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Cybersecurity